František Dohnal, prezident NKÚ

Pověst Nejvyššího kontrolního úřadu, coby ctihodné instituce, která přísně, spravedlivě a nestranně kontroluje, jak stát zachází s prostředky daňových poplatníků, se začíná drolit. Z jedné strany je NKÚ obviněn z toho, že nehospodárně nakládá s finančními prostředky a že jeho šéf obývá drahé byty, má mnoho služebních aut a nakupuje do úřadu drahé obrazy, a na straně druhé prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal tvrdí, že nic z toho není pravda a že jde o politicky motivovaný útok. Začíná úterních Dvacet minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne.A prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal je dnes hostem příštích dvaceti minut. Dobrý den, pane prezidente.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se seřadí veškerá ta obvinění, která vůči vám a pak také vůči vašemu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu padla v minulých týdnech a měsících, to znamená váš služební byt, respektive byty, nakupování obrazů, používání služebních automobilů, vedle toho nehospodárné nakládání s prostředky, které má pro svůj provoz NKÚ vyhrazeny. Vzápětí možná ta poslední zpráva, která se týká pronájmu kanceláří v Jihlavě, údajné dohazování nějakých pronájmů vašim známým z bývalé politické kariéry. Tak když se to seřadí, je možno říct, že vám jde někdo po krku?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Nevím, jestli mně jde někdo po krku, rozhodně to je jedna z hypotéz, která by se mohla nabízet, ale to, co vím určitě, že, že tahle ta kampaň, protože o nic jiného nejde, skutečně poškozuje dobré jméno nejvyšší kontrolní instituce a možná že i to může být tou další hypotézou. Nejvyšší kontrolní úřad, domnívám se, skutečně v posledních měsících nebo letech zase zdokonalil svoji kontrolní činnost, jsme dost nemilosrdní při uzavírání kontrol, dáváme trestní oznámení tam, kde jsme přesvědčeni o tom, že by trestní řízení probíhat měla. No, a možná se to stalo prostě trnem v oku určitých podnikatelských skupin, mohou to být i politici, to nevím, to jsou všechno hypotézy, ale ať už tato kampaň dopadne, jak chce, to, co jste zmínil, samozřejmě zanechá nějakou stopu, bude se říkat: "Vy po nás chcete, abychom dodržovali zákony, a sami je nedodržujete."

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mohl byste, pane prezidente Dohnale, nějakým způsobem zpřesnit ty hypotézy, protože ve chvíli, kdy říkáte, že za tím mohou stát buď podnikatelské skupiny, nebo politici, tak o co jde, jde například, může to být nějaký, nějaký vedlejší efekt vaší kontroly, která souvisí s mistrovstvím světa v klasickém lyžování, například?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Může to být výsledek nějaké kontroly, může to být vedlejší efekt, může to být i ta infrastruktura pro mistrovství světa v klasickém lyžování. To byla skutečně kontrolní akce, která se svým způsobem vymykala, rozhodně se vymykala tím, jakým způsobem se chovali zástupci kontrolovaných osob. Prostě to vystupování, které vycházelo z filozofie, nám se nic nemůže stát, kontrolujte si tady, co chcete a ať si najdete, co chcete, my to vždycky nějak uděláme, že se nic nestane, tak to bylo mimořádné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Může to být tedy odveta za tuto, anebo jinou kontrolu?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Tak znovu říkám, je to, je to jedna z hypotéz. Nakonec i ti, kteří se té záležitosti několik týdnů nebo měsíců angažují, jsou tak či onak spojeni s Libercem, anebo přímo s některými kontrolovanými osobami.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ti, kteří se angažují, předpokládám, nemáte na mysli novináře, kteří o těch kauzách nebo o té kauze píšou, ale spíše poslance sněmovního kontrolního výboru.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Ale i novináře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I novináři jsou v tom namočeni?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte pocit, že tedy někteří...

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Tak nemluvím, že jsou namočeni, mluvím o tom, že ti, kteří se v tom hodně angažují, jsou nějakým způsobem, někteří z nich, spojeni s Libercem nebo s kontrolovanými osobami.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď...

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
To je jednoduše ověřitelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak ti novináři jsou spojeni s Libercem, že odtamtud pocházejí nebo...

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Že odtamtud pocházejí, tak jsou spojeni s Libercem, že třeba jeden z těch novinářů je, ještě před nedávnem byl nebo působil na Technické univerzitě v Liberci, to se dá lehce ověřit z veřejných zdrojů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže to opravdu minimálně podle toho, co říkáte, pane Dohnale, může být odveta za vaši kontrolní akci.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Říkám, že to může být jedna z hypotéz. Vy jste tady nadhodil mistrovství světa v klasickém lyžování, respektive výstavbu infrastruktury a tahle ta kontrolní akce skutečně pro ty kontrolované osoby, respektive jejich představitele nedopadla moc dobře. A já jsem v té souvislosti podával trestní oznámení, takže to může být jedna z hypotéz. Nicméně na druhou stranu musím říct, že ta trestní oznámení se byla podávána i v dalších kontrolních akcích, a myslím si, že systém, který byl určitým způsobem nastaven v kontrolní činnosti, se mohl třeba někomu zdát, že, že by mohl být třeba i do budoucna příliš účinný nebo že by byl příliš efektivní. To nevím, to jsou hypotézy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu při jednom z našich předchozích rozhovorů, pane prezidente, Dohnale, jste říkal, že zejména úředníci státní správy na těch vyšších místech jsou značně laxní až benevolentní k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu a že si v podstatě i přes zákonnou povinnost se zabývat těmito, těmito závěry příliš mnoho nedělají z toho, co najdou vaši kontroloři. Tak pokud by ty hypotézy platily, o kterých tady mluvíme, tak se situace změnila a z toho byste možná měl mít radost.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, to samozřejmě tu, tu radost trošku mám, byť je tedy trošku trpká pro mě jako v téhle té chvíli. Nicméně ta situace se skutečně změnila. Vláda pana premiéra Topolánka vlastně navázala na to, co začala realizovat vláda už pana premiéra Paroubka. A začalo se skutečně důsledně diskutovat a projednávat ve vládě nálezy, kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, a to všechny, a navíc ke všem těm projednávaným kontrolním závěrům začala vláda přijímat usnesení, která ukládala konkrétní úkoly. No, a my jsme také ve své kontrolní činnosti počítali s tím, že postupně se budeme k jednotlivým kontrolním akcím vracet, a na základě toho, jaké byly přijaty konkrétní, jaká byla přijata konkrétní opatření nebo konkrétní úkoly, tak se podívat, jestli to skutečně bylo uděláno, jestli to není jenom na papíře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A může být například toto a, řekněme, určité přitvrzení v tom, zda budou respektovány nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, má být to motivace pro některé politiky, aby právě šli vám, případně úřadu po krku?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Já si myslím, že to by bylo strašně zjednodušující říct /výpadek signálu/ několik věcí, které se dostaly do nějakého časového souběhu, a těch důvodů, proč je vlastně tahle ta kampaň generována, může být několik a nemusí spolu navzájem úplně souviset.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď úplně čistě na rovinu, byť chápu, že mi pravděpodobně neřeknete jména, časy a přesně věty, které vám byly řečeny od některých lidí, ale vy víte, odkud vítr fouká, akorát to možná z hlediska toho, že byste mohl být trestně napaden poté, tak to nemůžete říct.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Ne, nevím, odkud vítr fouká, mohu si to jenom domýšlet, mohu jenom odhadovat, ale odhady jsou záležitosti, které do auditorské práce nepatří, takže to jsou jenom moje vnitřní úvahy, které skutečně nepatří na veřejnost, nemám pro to žádné důkazy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Já jsem na začátku zmiňoval tu sérii obvinění, která byla propírána zejména v médiích, a pak se také objevila v práci poslanců sněmovního kontrolního výboru, kteří vypracovali zprávu, pak přijali usnesení a tam je téměř na celou A4 závěr, který v osmi bodech říká, kde všude Nejvyšší kontrolní úřad buď přímo porušil zákon nebo nerespektoval rozhodnutí vlády, či nehospodárně nakládal se svými finančními prostředky. To říkají zákonodárci České republiky. Vy jste se tomu prudce vzepřel. Proč?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Ano, protože tak jak je ta zpráva formulována, když si přečtete její text, ne jenom její závěry, tak se vlastně nedozvíte, jakým způsobem k tomu ti zmínění 3 zákonodárci došli. Tam nejsou ani popsány procedury, ani doklady, které by měly něco takového prokázat. A ta zpráva se vůbec nezabývá tím, co je v běžné kontrolní praxi obvyklé, tedy držení základních procedur principů a standardů kontrolní činnosti. Proto jsem tu zprávu označil jako tendenční a jako zprávu, která se mimochodem vůbec nejmenuje kontrolní zpráva, to jen tak vypadá, jako že, že se vlastně něco kontrolovalo. Takže to má charakter politického prohlášení. A já si myslím, že poslanci mají právo na politická prohlášení, ale...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pardon, mají právo na politické prohlášení vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Mají určitě právo i na politické prohlášení k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ale nemyslím si, že do politických prohlášení patří buďto zkreslené údaje, neúplné údaje nebo vyložené nepravdy. A v tom materiálu, který tady zmiňujeme, tak jich celá řada. Z těch osmi bodů, které jste tady uvedl, tak jsou tam, myslím, 3, která označují, kdy Nejvyšší kontrolní úřad porušil zákon. Ani jedno z toho není pravda, není to ničím doloženo. A naopak my máme expertní stanoviska, že jsme postupovali naprosto v souladu se zákonem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdo vám dělal ta expertní stanoviska?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, tak obrátili jsme se v případě těch právních posouzení na advokátní kanceláře, které se tou problematikou zabývají nebo na firmy, které jsou v téhle té oblasti renomované a považujeme jejich názor za, za prostě prokazatelný nebo za takový, který by se měl brát v úvahu. V té zprávě poslanců žádná, žádná kritéria nebo stanoviska, která by se měla, měla potvrzovat tu skutečnost, tak ty tam nenajdete.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu ta zpráva se zaobírá věcmi, které pro normálního laika je velice obtížné jak si potvrdit, verifikovat nebo nějakým způsobem rozporovat a říci, tak je to správně, nebo ne. Stojí tady dvě tvrzení proti sobě. Tři poslanci kontrolního výboru říkají něco na základě nějakých svých šetření, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal říká něco úplně jiného. Za normálních okolností, kdyby na jedné straně nebyli poslanci, by to asi rozsoudil soud. Tak jak se my normální lidé dozvíme, kde je pravda, jestli NKÚ mrhá prostředky a překračuje zákon, anebo jestli poslanci si honí jen nějaké politické triky.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No mě by na ten první pokus stačilo, kdyby ta zpráva nebo autoři té zprávy vysvětlili, jakým způsobem k těm závěrům došli a o co se opírají, a potom standardem kontrolní činnosti je, aby se ta kontrolovaná osoba mohla k těm jednotlivým závěrům vyjádřil a uvést své argumenty a potom se postupuje tak, že nějaký nezávislý arbitr posoudí, nakolik jsou argumenty jedné či druhé strany validní, nakolik jsou pravdivé a dojde se k nějakému závěru. Tenhle ten princip tady použit nebyl. Ale jenom, jenom taková drobná ukázka, jakým způsobem se tedy, z toho asi zřejmě vznikala ta zpráva, těch 8 bodů, které zmiňujete, myslím si, ve třech, čtyřech bodech je zmíněno, že Nejvyšší kontrolní úřad neprokázal, že za 5, 6 týdnů práce těchto poslanců jsem nikdy nebyl požádán o jediné vysvětlení, nebyl jsem nikdy požádán o to, abychom cokoliv prokázali, tak těžko jsme mohli něco prokazovat. Ale ta zpráva potom jak si vypadá tak, že, že je něco špatně. A myslím si, že to je, to je právě, stojí na začátku téhle té záležitosti, vytvořit dojem, že je prostě to špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu ta zpráva existuje, existuje usnesení kontrolního výboru a jak jste správně říkal, ve třech bodech se říká, že Nejvyšší kontrolní úřad překročil různé zákony. Jak ta záležitost bude podle vašeho názoru vyřešena, protože pokud opravdu vaši lidé nebo vy sám jste překročil zákon, tak by měl následovat nějaký trest.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, to jistě. Ale to zase jsme zpátky u toho, u té situace, která je. Přeci pokud tedy poslanci konstatovali, že byl někde porušen zákon, tak bych očekával tedy nějaký další krok směrem k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nebo směrem k těm, kteří podle jejich názoru ten zákon porušili. A ten tady nevidíte. A jestliže Poslanecká sněmovna minulý týden na návrh kontrolního výboru rozhodovala o tom, zda hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu prověřeno, tak já bych očekával, že ta prověrka bude skutečně důkladná, vůbec se jí nebojím, naopak po ní volám, ale ať je to provedeno profesionální firmou, nezávislým auditorem, který k tomu má kapacity, znalosti...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bude tato prověrka provedena?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Ale poslanci takovou, takovou kontrolu odmítli. Pověřili opět kontrolní výbor, tedy stejnou skupinu poslanců, kteří připravovali tuhle tu zprávu, takže já si o nějaké objektivitě nebo o tom, že by ta kontrola mohla dopadnout dobře, nedělám žádné velké iluze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemůžete vy sám jako šéf Nejvyššího kontrolního úřadu oslovit několik firem a například formou výběrových řízení z nich vybrat jednu auditorskou firmu externí, která by ten audit provedla?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Mohu a už jsem slyšel argumenty, proč bych to rozhodně neměl dělat. Protože když to poslanci udělají zadarmo, tak já budu vynakládat státní peníze vlastně naprosto nehospodárně na takovou kontrolu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, to budiž, to je teď argumentační ekvilibristika, ale tak se vás ptám přímo, pane prezidente, zadáte externí audit svého úřadu?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Já počkám, jaký způsobem bude postupovat kontrolní výbor, co se týká té zprávy, tam jsem o jednotlivé posudky požádal, část z nich už je hotová a myslím si, že ten zbytek bude v nejbližších týdnech, aby se ukázalo, že skutečně ta, ta tvrzení nebo ta, ta prohlášení, které jsou v té zprávě, jsou naprosto nesmyslná nebo jsou, mají spíše vytvořit nějakou atmosféru. Nic víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu. Atmosféra ohledně a okolo Nejvyššího kontrolního úřadu a kolem vaší osoby, pane prezidenta, byla bezesporu vytvořená. Na druhou stranu na počátku byla určitá zjištění nebo spíš nějaké informace puštěné do médií, které se týkaly toho, že obýváte, obýváte metrově rozměrný a velice drahý byt, že používáte příliš mnoho služebních automobilů, nakupujete do úřadu drahé, drahá umělecká díla. To se nezakládalo na pravdě?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, to je klasická ukázka toho, jak pracovat s těmi neúplnými údaji. Začnu tím bytem. To je záležitost, která pro mě osobně byla nesmírně nepříjemná, protože tohle to vzniklo ve chvíli, kdy já jsem přišel do Prahy jako nově zvolený prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a tedy jako ústavní činitel, řekněme, v té, v té první desítce nejvyšších ústavních činitelů naší republiky. Zákon v tomhle tom případě říká, že prezident NKÚ má nárok na přiměřeně vybavený byt. Problém je v tom, že to přiměřený není nikde definováno. Mně byly nabídnuty byty, které podle tvrzení kolegů a ověřoval jsem si to i u těch, kteří už byli v nějakých ústavních funkcích, byly naprosto přiměřené s tím, že, že s tím není žádný problém. Vzhledem k tomu, že já mám poměrně velkou rodinu, tak jsem to ubytování akceptoval a vzhledem k tomu, že to také vlastně bylo na konci roku 2005 a od té doby vlastně nájemné na ten, na ten byt...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je 70 tisíc.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
...zhruba 70 tisíc, bylo každý rok schvalováno v návrhu rozpočtu a potom jak kolegium, tak, tak poslanci kontrolního výboru schvalovali závěrečný účet, tak jsem v tomhle nespatřoval nic, nic podezřelého. Najednou po čtyřech letech se ukazuje, že to je zásadní problém. Já jsem chvíli diskutoval o tom, protože jsem čekal, že tedy poslanci řeknou, co je tedy přiměřené, je to, je to 100 metrů, je to 20 metrů, je to, jako jaká jsou ta kritéria? Ale pak jsem usoudil, že to je, to je celé špatně, já jsem to neměl takhle řešit už v roce 2005, prostě možná že to byla jedna z takových pastiček nastražených, které se mohou jednou hodit, rozhodl jsem se, že, že ten byt opustím, najdu si bydlení a budu si ho řešit sám i bez toho, že, že mám vlastně jako by nárok na služební byt. Já nechci znovu vyvolávat diskuse o tom, co je přiměřené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy. Tehdy na počátku při příchodu do Prahy z Vysočiny jste prostě udělal chybu.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Udělal jsem chybu, byla to chyba, která mě samozřejmě dneska mrzí, je pravda, že já jsem z Vysočiny přišel ze svého rodinného domku, který je i podlahovou plochou větší než ty, než to zmíněné bydlení tady v Praze. Ale to nic nezmenšuje tu, tu mou chybu, byla to věc, které jsem se měl vyhnout, mrzelo mě to, omluvil jsem se za to ve svém prohlášení, byt opouštím a vyřeším si bydlení sám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a teď vezměme v úvahu, jestli čirou náhodou celá, celý případ, celá kauze kolem Nejvyššího kontrolního úřadu, která začala právě bytem, auty a obrazy, tak jestli to není čistě jen boj uvnitř Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejsou to lidé u vás v úřadu, kteří v podstatě proti vám jdou?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, tak určitě mé vztahy s pány kolegy jsou napjatější, to má hlubší příčiny, ale když se vrátím ještě k těm obviněním jenom krátkým komentářem, ono něco jiného je udělat chybu a diskutovat o tom, co je přiměřené a co není, a na druhé straně tvrdit, že, že porušíte zákon. To jsou, to jsou dvě rozdílné věci. Já trvám na tom, že zákon porušen nebyl ani v tomto případě, ani v těch dalších, které jste zmiňoval. Ale co se týká...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, pane prezidente, dovolíte. Mě na tom, ne snad fascinuje, ale jsem poněkud udiven tím, že tady někdo tvrdí právě o jednom z nejvyšších ústavních činitelů v České republice, že buď jeho úřad, anebo přímo on sám minimálně ve třech případech porušil zákon, a vy jako ten ústavní činitel to, jak to vypadá, se nehodláte bránit.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Ale já se bráním.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak se bráníte?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, mimo těch komentářů, o kterých jsme mluvili, a formou tiskových prohlášení, tak já jsem samozřejmě všechny tyhle ty záležitosti, které tady zmiňujeme, předal advokátní kanceláři a budou podány žaloby na ty, kteří uvádějí takováhle tvrzení. To se podle mého názoru nesmí...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy podáte žaloby na ty 3 poslance kontrolního výboru?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Na ty, kteří vystupují s tím, že například porušuji zákon, a přitom to tak není, a to jsou nejenom poslanci kontrolního výboru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, se ptám ale, jestli budete podávat trestní, trestní oznámení právě na tyto poslance, protože ti to tam napsali.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
To jsou dvě věci. Trestní oznámení na pomluvu a potom žaloba na ochranu osobnosti, to je, to je občanskoprávní spor, protože je mi jasné, že trestní oznámení pro pomluvu velmi pravděpodobně skončí tím, že uvedení poslanci kontrolního výboru prohlásí, že mají imunitu a tím to pro ně končí. Ale žaloba na ochranu osobnosti je občanskoprávní spor, a tam se, na to se žádná imunita nevztahuje. A myslím si, že nikdo v téhle té republice by neměl mít právo urážet kohokoliv, byť by to byl člověk na ústavní funkci, který je mu zrovna nepříjemný, protože ta instituce, kterou řídí, dělá práci, která mu může způsobit nějaké komplikace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Půjdou tato případná trestní oznámení nebo oznámení, která vyústí v občanskoprávní spor i k nějakým členům vašeho kolegia?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Tak tohle to je na posouzení advokáta, na to si, na to si netroufám odpovědět, ale domnívám se, že dneska už jsme tak daleko, že k některým by to takto mohlo dopadnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy. Za celou tou kauzou opravdu s velkou pravděpodobností stojí lidé z Nejvyššího kontrolního úřadu.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Tak na začátku určitě to byli lidé z kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. To jsou jakoby v téhle té chvíli dvě věci, které jsou zase špatně vysvětlitelné. Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu není Nejvyšší kontrolní úřadu a já jsem na druhou stranu rád, že od svých kolegů, od lidí, kteří pracují na Nejvyšším kontrolním úřadu ať už v kontrole, nebo ve správní sekci, slyším skutečně jenom slova podpory, a to samozřejmě mě, mě těší, protože vím, že jsou to lidé, kteří se kontrolou profesionálně zabývají a ví, o čem je řeč.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A poslední otázka. Cítíte tlak na to, abyste rezignoval?

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
No, tak už to bylo vysloveno, myslím, že zrovna jeden z poslanců kontrolního výboru to včera nebo předevčírem uvedl ve sdělovacích prostředcích, jako že, že bych měl rezignovat. Já samozřejmě nic takového nehodlám udělat, protože podle mého názoru v téhle té chvíli je nejdůležitější obhájit svoji práci, to, že jsme postupovali naprosto v souladu se zákonem tak, jak se postupovat má.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu byl mým hostem. Děkuji za váš čas a na shledanou.

František DOHNAL, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.