Fotovoltaika na památkových stavbách? Výjimečně. Ochrana kulturního dědictví má přednost před energetickou krizí, míní šéfka NPÚ

V Praze v rámci českého předsednictví Radě EU probíhá třídenní mezinárodní konference nazvaná Výzvy současné evropské památkové péče. Jednou z výzev je i aktuální energetická krize. Jak se staví památkáři k instalaci fotovoltaiky na památkově chráněné stavby? Nejsou ochránci kulturního dědictví příliš rigidní? Vladimír Kroc se zeptal generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové.

Specifickou výzvou pro evropské památkáře je rostoucí využívání fotovoltaiky a dalších alternativních zdrojů kvůli naléhavé potřebě levné energie. Jak na tuto situaci reaguje Národní památkový ústav?

Národní památkový ústav už více než rok pracuje na takzvaném metodickém vyjádření. Nejde o metodiku jako takovou, jde o poměrně útlý materiál, na kterém jsme pracovali spolu s ministerstvem kultury, protože jsme tuto situaci předvídali.

Cílem tohoto vyjádření je sjednotit přístup pro osazování fotovoltaických zařízení nejen na kulturních památkách, ale především v chráněných územích, uvnitř Národního památkového ústavu, tak, aby byl tento přístup ve všech regionech stejný a současně abychom byli transparentní a předvídatelní i pro širokou veřejnost, pro vlastníky památek anebo i vlastníky nechráněných objektů v chráněných území.

Čtěte také

Ministr kultury na dnešní tiskové konferenci, kde byl tento materiál představen, zdůraznil, že nejde o právně závazný dokument. Očekáváte, že se jím skutečně všichni budou řídit?

Tak uvnitř NPÚ se jím řídit budeme. Samozřejmě nemohu říci, jak se k tomu budou stavět výkonné orgány. Ministerstvo kultury ale již mělo metodický den, kde jsme tuto metodiku představili, a nebyl tam žádný rozpor. Když jsme jednali se zástupci krajů, tak to metodické vyjádření bylo víceméně přijato s povděkem.

Podle tohoto metodického vyjádření je u kulturních památek umisťování fotovoltaiky a dalších solárních zařízení obecně nežádoucí. Kdy je to přípustné?

Národní památkový ústav byl zřízen proto, aby hájil veřejný zájem na ochranu kulturního dědictví. Čili principiálně na kulturních památkách, kde musíte sledovat památkové hodnoty, architektonickou kvalitu, uměleckohistorické kvality stavby, ale i materiály stavby a jejich původnost, je jen stěží akceptovatelné, aby byly střešní roviny osazeny fotovoltaickými zařízeními.

Nicméně my v metodickém vyjádření říkáme, že v některých výjimečných případech je to možné. Jsou segmenty kulturního dědictví, které unesou osazení fotovoltaických zařízení, jako například industriální dědictví nebo památky moderní architektury, kdy za atikou v rovině střechy může být integrován fotovoltaický systém.

Čtěte také

Například na ploché střeše Nové scény Národního divadla, která je kulturní památkou, je osazena fotovoltaika. Dokonce máme národní kulturní památku – elektrárnu v Přelouči, která je technickou památkou, na jejíž plochostropé přístavbě je integrován systém fotovoltaiky.

Fotovoltaiku lze tedy umisťovat na novodobé části kulturních památek nebo jejich areálů, popřípadě na nově doplňovaných doprovodných stavbách, podmínkou ale je, aby to nebylo vidět. Nejsou tato omezení příliš přísná?

Ne, nejsou přísná, protože se domnívám, že je potřeba si uvědomit, že kulturní dědictví je součástí národní identity. Vidíme to teď na Ukrajině, jaký extrém může nastat, když je otázka národa spojována právě s likvidací jeho národní identity. Proto si myslím, že je potřeba o národní kulturní památky pečovat, je potřeba vnímat přínos kulturního dědictví pro společnost a hledat řešení, která nebudou znamenat, že jednu krizi vyřešíme na úkor krize kulturního dědictví, ale najdeme řešení, které bude vyhovovat všem.

Je možné, že budou památkáři pod tlakem energetické krize benevolentnější? Jaký dopad měla na památky pandemie koronaviru? A je možné sladit evropský přístup k ochraně kulturního dědictví s péčí o památky v jednotlivých státech? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.

autoři: Vladimír Kroc , opa

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.