Fotografická soutěž na téma Reportážní fotografie

17. září 2004

Institut digitální fotografie připravil ve spolupráci s ČRo 1 - Radiožurnálem a servery Digineff.cz a Fotografovani.cz soutěž určenou pro širokou amatérskou fotografickou veřejnost na téma REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFIE.

Pravidla soutěže:

1.
Provozovatelem soutěže je Institut digitální fotografie se sídlem Hálkova 2, Praha 2 (dále jen "provozovatel").

2.
Partnerem soutěže je Český rozhlas 1 - Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 (dále jen "partner").

3.
Soutěžícím je každý, kdo podle těchto pravidel vloží do 15. října 2004 včetně do určené galerie na serverech digineff.cz a fotografovani.cz svou fotografii/své fotografie (dále jen "soutěžící").

4.
Soutěžící může vložit jednu až tři vlastní autorské práce vyhovující zadání - reportážní fotografie.

5. Vkládání fotografií
Fotografie musí soutěžící vložit do galerií www.digineff.cz/galerie/showgallery.php?cat=524 nebo galerie.fotografovani.cz/showgallery.php?cat=524. Před vložením fotografie/fotografií musí být soutěžící zaregistrován v galerii (registrace je bezplatná). Do soutěže nelze přesouvat existující fotografie z jiné galerie.

6.
Při vkládání musí soutěžící ke každé fotografii uvést:
- datum a místo pořízení fotografie a při jaké příležitosti byla pořízena (do pole Popisek)
- jakým fotoaparátem byla pořízena (do pole Použitá fototechnika).

7. Hodnocení soutěžních snímků
Hodnotit vložené fotografie může každý registrovaný návštěvník uvedených galerií, a to až do 25. října 2004. Každé fotografii může dát každý návštěvník právě jeden hlas. Registrace je bezplatná.

8.
Na základě průměru získaných bodů bude vybráno 10 nejlépe hodnocených fotografií, o jejichž konečném pořadí rozhodne odborná porota ve složení Khalil Baalbaki, Jan Rosenauer a Jan Březina. Odborná porota bude přihlížet především k aktuálnosti, zpracování tématu a technické zdařilosti snímků.

9.
Vítězné fotografie budou prezentovány formou expozice na 5. Fóru digitální fotografie 2. listopadu 2004 v pražském Kongresovém centru.

10.
Výherci budou informováni e-mailem zaslaným na adresu uvedenou při registraci do galerie. Ceny budou odeslány na adresu, kterou výherce sdělí provozovateli soutěže v odpovědi na tento e-mail nejpozději do 3 týdnů. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

11.
Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele nebo partnera ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

12.
Pokud jeden účastník soutěží pod více přezdívkami, bude vyloučen. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vymazat fotografie, které hrubě porušují etiku a zákony České republiky nebo nesouvisí se zadaným soutěžním tématem.

13.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

14.
Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání výher právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Výhry jsou nepřenosné a je třeba je uplatnit v roce 2004.

15.
Každý soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel a partner soutěže jsou oprávněni užít jména a podobizny výherců a soutěžních fotografií ve sdělovacích prostředcích, na svých propagačních materiálech a prezentačních akcích.

16.
Plné znění pravidel je vystaveno na internetových adresách www.idif.cz a www.izurnal.cz.

CENY

fotografování

1. cena:
Kurzy IDIFu dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč, luxusní náramkové hodinky a tričko s logem ČRo 1 - Radiožurnálu

2. cena:
Kurzy IDIFu dle vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč, značkové náramkové hodinky a tričko s logem ČRo 1 - Radiožurnálu

3. cena:
Tři publikace IDIFu dle vlastního výběru, kalkulačka, hrneček a tričko s logem ČRo 1 - Radiožurnálu

4. až 10. cena:
1 publikace IDIF dle vlastního výběru + 20% sleva na jeden kurz IDIF dle vlastního výběru, tričko s logem ČRo 1 - Radiožurnálu

Pozn.: Výhry jsou nepřenosné a je třeba je uplatnit v roce 2004.

autoři: jkr , IDIF
Spustit audio

Více z pořadu