EU byla příliš vstřícná a nechrání dostatečně vnitřní trh, říká ke smlouvě CETA Stanislav Grospič

14. září 2017

Poslanci dali zelenou komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou, které se říká CETA. Smlouva by měla podpořit český export a umožní českým firmám účast ve výběrových řízeních u veřejných zakázek v Kanadě. Ke kritikům dohody patří například komunisté, kteří ji vnímají jako složitou a kontroverzní.

„Největší výhrady, které máme, je, že smlouva je jednostranná, není spíše dohodou mezi státy, ale mezi státy a obchodními korporacemi,“ říká poslanec za KSČM Stanislav Grospič s tím, že z toho vyplývá i podřízené postavení členských států, které budou mít ztížené domáhání se práv.

Další námitkou je to, že kompromis prezentovaný ohledně pravidel původu zboží není zřejmý a znevýhodňuje postavení členských zemí EU včetně České republiky. Komunisté mají také výhrady k odstranění bariér v obchodu a spolupráci a regulace ve vybraných sektorech, na druhé straně otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb.


Zohledňovány by měly být především firmy české, potažmo členských zemí EU. Měla by být určitá míra ochrany vnitřního trhu a služeb. Stanislav Grospič.

„Domníváme se, že se otevírají dveře k privatizaci veřejných služeb a k velkým pohybům, které mohou nastat i mezi zaměstnanci, to znamená přímému dopadu na občany a zaměstnance členských států EU,“ dodává.

Odstranění bariér je podle něj spíše namířeno ve vztahu ke zboží, které budou putovat z Kanady do členských států EU, u pohybu směrem do Kanady sice také dochází k odstranění bariér, ale ne úplně rovnoměrně. „EU byla příliš vstřícná a nechrání dostatečně vnitřní trh,“ uzavírá.

  • Rozhovor
  • rozhovor
  • lidé