Engels by se ze současné krize radoval

Dlouhé roky nám byly vnucovány myšlenky Marxe, Engelse a Lenina. Jejich soukromý život se však příliš nerozebíral. Zejména Engelsův buržoazní původ se ideologům příliš do krámu nehodil. V Anglii teď vyšel zajímavý životopis spoluzakladatele marxismu Friedricha Engelse od mladého britského historika Tristrama Hunta. Důraz klade především na Engelsův pobyt v Anglii, kde také zemřel.

Tristram Hunt přednáší historii na Londýnské universitě. Přispívá také články do novin Times a Guardian. Kritici přijali jeho Engelsův životopis velmi pozitivně. Jak dlouho na knize pracoval?

"Trvalo mi to zhruba pět let od začátku až do konce. U Marxe a Engelse je skvělé, že toho tolik napsali, a také to, že máme hodně jejich dopisů. Je zde historicky významné berlínské vydání jejich spisů v němčině, pak anglické vydání jejich spisů a průběžně vycházející mega vydání celého díla," uvedl historik.

"Takže máme báječný archiv jejich prací. Kromě hlavních děl, jako je Engelsova kniha Podmínky dělnické třídy v Anglii nebo Kapitál, přes socialistické, utopické a vědecké práce. Trvá dlouho, než se tím vším člověk prokouše," řekl Tristram Hunt.

Bedřich Engels se usadil v Anglii spolu s Karlem Marxem po jeho vyhoštění z Belgie. Engels sám strávil dvacet let v Manchesteru, kde byl zástupcem svého otce jako spolumajitele továrny na bavlnu. Tam vydělával slušné peníze, ze kterých financoval pobyt Karla Marxe a jeho rodiny v Londýně.

Tristram Hunt líčí Engelsův pobyt v Manchesteru s příznačnou literární příměrou. Píše: Engels vedl v Manchesteru téměř dvojí život. Ve dne z něj byl úctyhodný Dr. Jekyll v bavlnářství, v noci to byl revoluční socialista pan Hyde. Zajímalo mě, do jaké míry si byl Engels sám vědom svého postavení jakéhosi dvojníka?

"Byl si vědom svého kontroverzního postavení majitele textilky a marxisty v jedné osobě. On skutečně těžil z proletariátu na svůj životní styl, ale také na financování Marxova životního stylu v Londýně. Zároveň soustavně odmítal se jakkoli omlouvat nebo vysvětlovat své rozhodnutí. Byla to prostá myšlenka, že v kapitalistické společnosti musíte dělat to, co je zapotřebí," přiblížil historik.

"Jako majitel textilky pracoval pro věc revoluce. Osobně to nenáviděl, byl si toho dobře vědom. Ale byl to jediný způsob, jak Marx mohl psát svůj Kapitál, jestliže on pracoval jako majitel textilky v Manchesteru," řekl Tristram Hunt.

Marx i Engels měli Anglii upřímně rádi a často spolu trávili dovolenou v přímořských letoviscích jako Brighton, Ramsgate nebo Margate, stejně jako mnozí jiní příslušníci anglické buržoazie. Jaký verdikt by Bedřich Engels vynesl nad současným britským kapitalismem?

"Myslím, že by se radoval ze současné krize kapitalismu s dávkou pikantnosti. Rozhodně co se týče posledních dvaceti let, kdy jsme měli období téměř neregulovaného fundamentalismu volného trhu, jak říká George Soros. Připomíná to střední viktoriánskou éru, to vše by Engels pozoroval s pocity informovaného odstupu," domnívá se historik.

"Ironií a zklamáním by pro něj bylo, že nedošlo k růstu solidarity dělnické třídy nebo levicových stran. Ve skutečnosti jsme svědky růstu pravicových a neokonzervativních stran, což je opačná strana neexistence organizované levice," řekl Tristram Hunt.

Na závěr poznamenal, že jeho Engelsův životopis vychází v německém překladu, ale také ve francouzském a španělském. Překlad do češtiny by také velice uvítal. Myslím si, že jeho skvělá kniha by si to zasloužila.

autor: mkc
Spustit audio