Elektronická komunikace úřadů s občany a firmami

7. červen 2004
Vaše téma

Vaše téma je dnes o elektronické komunikaci úřadů s občany a firmami. Budeme si povídat o České správě sociálního zabezpečení. Je to jeden z úřadů, který rychle pochopil, že elektronická komunikace může podstatně ulehčit práci. V první fázi chce úřad zprovoznit možnost podávat přes internet takzvané roční evidenční listy, to je to vlastně potvrzení o odpracovaných dobách.

Od 1. ledna organizace musejí tyto evidenční listy ukončovat každý rok, což v praxi pro zaměstnance bude, podle slov tiskové mluvčí úřadu Štěpánky Mikešové, znamenat okamžitou kontrolu.

Mikešová: Samotná elektronická transakce by měla probíhat přes portál veřejné zprávy a přes něj by se vyplněné roční evidenční listy důchodového pojištění dostaly na Českou správu sociálního zabezpečení tak, že opravdu bude na první pohled patrné, že je vše bezpečné a od zasílající organizace.

Odesílání formuláře je jednoduché, není potřeba nic stahovat z internetu, nutné je jen jednoduché doplnění mzdového programu.

Mikešová: Aby bylo možné roční evidenční listy důchodového pojištění vyplňovat elektronicky, definovala Česká správa sociálního zabezpečení tak zvanou datovou větu. Jedná se o část softwaru, kterou je možné implementovat do stávajících mzdových programů jednotlivých organizací.

Záleží jen na domluvě s výrobcem programu, jestli bude ochoten takový kód do svého softwaru vepsat.

Bude skutečně takové posílání údajů bezpečné, nemůže dojít k falšování údajů? Pochopitelně všechny dokumenty musí být zasílány tak, aby příjemce měl jistotu, kdo je odesílatelem a zda nebyly například údaje po cestě změněny. Je tedy možné formuláře odeslat s elektronickým podpisem. Tisková mluvčí Šárka Mikešová také připomněla další možnost, takzvaný elektronický klíč. Ten na požádání úřad zdarma přidělí.

Mikešová: V souvislosti s podáváním evidenčních listů důchodového pojištění budou pracoviště České správy sociálního zabezpečení organizacím, které budou využívat elektronického podávání, dávat takzvané podpisové klíče.

Do budoucna se rýsuje možnost pro osoby samostatně výdělečně činné, že by mohly podávat i své přehledy elektronicky, kdy to ale bude, zatím není jasné.

autor: jač
Spustit audio

Více z pořadu