Dvojí jízdné dopravních podniků

4. srpen 2004
Vaše téma

Já to zopakuji dnes naposledy. Dvojí ceny a zejména dvojí jízdné, to bylo dnešní Vaše téma. Během dne samozřejmě přišla tak jako každý den řada dotazů. Na některé z nich se teď společně s redaktorkou Alžbětou Havlovou pokusíme odpovědět. Alžběto, vítej mezi námi naposledy.

Alžběta Havlová: Ano, dobrý den.

Dobré odpoledne. No, řada z vás se ptala, proč je v různých městech odlišné jízdné. Odpověď je jednoduchá, ceny jízdného v MHD si určuje každé město, respektive každý dopravní podnik sám. Alžběto, na co dalšího se posluchači ptali?

Alžběta Havlová: Zajímavý dotaz měl jistý pan Koudelka, dopoledne jsem říkala, že po Praze mohou zdarma jezdit důchodci nad 70 let zdarma. Ale musí mít trvalý pobyt v České republice. Pak Koudelka se ptal, jak je možné, že dělání rozdílů mezi třeba Pardubičáky a Pražáky je diskriminace a rozdělení na cizince a Čechy je v pořádku? Já jsem se s tímto dotazem obrátila na mluvčí České obchodní inspekce, Miloslavu Fléglovou, a podle ní to rozhodně v pořádku není.

Miloslava Fléglová: Setkávám se touto informací poprvé a samozřejmě tento podnět ke kontrole postoupíme Obchodní inspekci Praha k prošetření, protože pokud by takto Dopravní podnik Praha postupoval, to znamená, že by dělal rozdíly mezi cizinci důchodci a Čechy důchodci, pak by pravděpodobně porušil zákon o ochraně spotřebitele, respektive zákaz diskriminace také.

Alžběta Havlová: Šetření inspekce samozřejmě budeme sledovat a výsledky uveřejníme v našem vysílání. Pokud pražský Dopravní podnik pochybil, hrozí mu pokuta až milion korun.

Tolik tedy k vašim dotazům, které během dne přišly. Na řadě je pravidelné krátké shrnutí dnešního tématu. Dvojí jízdné zavedlo hned několik dopravních podniků, konkrétně slevy pro důchodce. Ty se ale nevztahovaly na přespolní.

Alžběta Havlová: Na základě stížnosti to prověřila Česká obchodní inspekce a udělila všem dopravním podnikům pokutu. Olomouc chybu napravila, stejně jako ostatní města, ale tím to pro ně nekončí. Liberec, Hradec Králové a Pardubice se chtějí soudit.

Miloslava Fléglová: Záleží na rozhodnutí správního soudu, pokud se kontrolované osoby proti rozhodnutí České obchodní inspekce odvolají a budou se domáhat přezkoumaní soudní cestou.

Alžběta Havlová: Tak to byla opět mluvčí České obchodní inspekce, Miloslava Fléglová. Například pardubický náměstek primátora, Jaroslav Diml, považuje chování inspekce za zásah do samosprávy města a takto vysvětluje zavedení dvojích cen.

Jaroslav Diml: Ty daňové příjmy, které město má, jsou na hlavu trvale bydlícího občana ve městě a tudíž, pokud město Pardubice dotuje dopravní podnik zhruba 130 miliony korun ročně, tak to jde z daní trvale bydlících občanů a proto by měli mít výhody a ne ostatní občané, ty slevy.

Alžběta Havlová: Tento argument inspekce považuje za nesmyslný a doufá, že správní soud rozhodne ve prospěch práva. Navíc existuje už několik podobných precedentních případů.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu