Doudlebský zámek se začal rozpadat a to ho zachránilo

2. červen 2012
Po Česku

Další ze zámků, který navštívíme v rámci jarního speciálu Po Česku o soukromých zámcích, si můžete pamatovat z jednoho z nejúspěšnějších českých filmů posledních let, z historického snímku Juraje Jakubiska Báthory. Jako sídlo Čachtické paní totiž ve filmu posloužil renesanční zámek rodiny Bubna Litic v Doudlebách nad Orlicí na východě Čech.

Na nádvoří doudlebského zámku hned na úvod naší prohlídky obdivujeme otevřené arkády. „Vznikly až asi padesát let po stavbě zámku, tedy po roce 1590,“ uvádí na pravou míru historické kořeny rodového renesančního sídla můj průvodce Petr Dujka, přímý potomek stavitele zámku Mikuláše staršího z Bubna.

Petr Dujka je synem současné majitelky Eleonory rozené Bubna-Litic, nebo chcete-li Bubna z Litic. Jak se dál dozvídám, stavělo se tehdy na místě někdejší gotické tvrze, jejíž sklepy se dodnes pod zámkem dochovaly.

„Mikuláš starší si na stavbu zámku pozval italské umělce, kteří mu nabídli sgrafitovou výzdobu. Nikdo z nich však tehdy nevěděl, že se nehodí do našich klimatických podmínek,“ vypráví můj hostitel. „Z tohoto důvodu a také proto, že v barokní době nebyla sgrafita moderní, byla zaházena.“ Až se na ně zapomnělo.

Arkády jsou o padesát let mladší než samotná budova zámku v Doudlebech nad Orlicí

Mimochodem doudlebský zámek je výjimečný tím, že po celou svou historii patřil jediné rodině – Bubnům z Litic, jedné z nejstarších českých šlechtických rodin. Výjimkou bylo pouze období vlády komunistického režimu. Tehdy měl renesanční objekt na mále. Dokonce už byl určen k demolici.

Zachránila ho vlastně náhoda. Došková střecha se neopravovala a do objektu začalo zatékat. „Sgrafita zakrytá omítkou se začala odlupovat a pod dvanácti vrstvami vápenné malby se začaly objevovat také barokní nástropní malby,“ popisuje Petr Dujka. Ministerstvo kultury proto rozhodlo, že se památka nebude bourat, ale začne se naopak opravovat.

Zámek tedy byl zachráněn a byla v něm umístěna expozice vamberecké krajky, kterou jste možná před lety navštívili. Když se po listopadu 1989 objekt vrátil zpět do vlastnictví Bubnů, rozhodli se ponechat jej přístupný a vybudovali na něm velice zajímavou zámeckou expozici.

Před zkázou doudlebský zámek zachránila protékající střecha, díky níž byly objeveny vzácné stropní malby

V okolí zámku obnovili přírodně krajinářský park a nedaleko založili také poněkud zvláštní zoo. „Chtěl bych, aby měli návštěvníci možnost vidět zvířata tak, jak žila na jakémkoli gruntě nebo zemědělské usedlosti,“ vysvětluje Petr Dujka, proč jsou v zoo k vidění pouze domácí zvířata – koně, husy, kachny, prasata, krávy, ovce nebo králíci.

I v nedělním výletu po Česku se podíváme na soukromý zámek Bubnů-Litic v Doudlebách nad Orlicí. A řeč bude třeba o tamějších unikátních barokních kamnech velkých jako malá chata.


Zobrazit místo zámek Doudleby nad Orlicí na větší mapě

Spustit audio