Dostanou studenti v Ústeckém kraji vysvědčení?

1. únor 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Bylo 31. ledna. Při pohledu do kalendáře vás napadne, ano, dnes děti přinesou domů vysvědčení. Jenže na některých místech je to s otazníkem. Studenti středních škol v Ústeckém kraji neví, zda domů vysvědčení přinesou, zda-li rodiče překvapí pouhým opisem. Řehtání byrokratického šimla spojené s převodem škol pod správu krajů totiž zapříčilo nynější nejistotu vedení škol.

Na Mostecku dnes rozdají opis učitelé obou gymnázií, jak v Mostě, tak v Litvínově. Co je příčinou, to zjišťovala mostecká zpravodajka Eva Holá, ČRo Ústí nad Labem.

Studenti se o změně dozvěděli teprve před několika dny. Kdo o tomto postupu rozhodl, řekl ředitel Gymnázia T.G.Masaryka v Litvínově Pavel Terner.

Takový pokyn jsme dostali z kraje, oboru školství mládeže a tělovýchovy a je to zřejmě proto, že je tady určitý nesoulad mezi názvem školy, nové zřizovací listině o letošní delimitaci a mezí tím, jak je škola zapsána v síti škol.

Ani ředitelé škol do poslední chvíle netušili, co vlastně dnes budou svým žákům předávat. Poslední instrukce dostali při společné poradě na KÚ Ústeckého kraje v úterý. Jediný, kdo zatím nic neví, jsou rodiče dětí.

Pavel Terner: Žáci budou informováni ve třídách při rozdávání vysvědčení, proč to tak je. Podle mého názoru se nejedná o žádný velký problém. Naopak to má i určité plus, protože my většinu vysvědčení tiskneme na počítači a pro ten tisk toho druhého pololetí je lepší, když ty formuláře jsou úplně čisté, lépe se to tiskne oboje najednou, protože pak se stává, že vysvědčení, která jsou nějak poškozena, pomuchlaná, že přitom tisku neprojdou.

Pro rodiče je jednání školy velice překvapivé.

Rodiče: Moc mě překvapilo, že jsme se jako rodiče nedověděli včas, že vysvědčení děti nedostanou. Nechápu, jestli je to chyba v komunikaci a vadí mi to více méně principiálně, protože je mi jedno, jestli dítě přinese formulář a nebo se dozvím známky svého dítěte na pololetním vysvědčení jinou cestou.

Zástupce ústeckého hejtmana Jaroslav Foldina tvrdí, že ředitelé škol dostali trochu jiné pokyny.

Jaroslav Foldina: Domnívám se, že šlo o milnou interpretaci a KÚ, odbor školství se s panem ředitelem spojí a popřípadě mu celou záležitost vysvětlí.

Nedorozumění je však způsobené vznikem krajů. Dosud totiž zřizovali všechny střední, státní školy školské úřady. Během loňského roku však převzali veškeré kompetence krajské úřady.

Jaroslav Foldina: Školy, které přešly na kraj, se staly příspěvkovými organizacemi kraje, tudíž se mění titul té školy, mění se zápis v obchodním rejstříku. Ten proces probíhal někdy bez toho, aniž bychom ho mohli ovlivnit nebo zrychlit a stává se, a to ne málo, ale většinou, že fyzicky školy nebyly schopny nahradit původní razítka novými razítky s titulem Krajská příspěvková organizace, tedy příspěvková organizace kraje. Čili vydají v této chvíli vysvědčení s původními razítky, nic se tím neděje, ředitelé škol dostali takové to informace a samozřejmě na konci školního roku, tam už všechny věci budou jistě v pořádku.

Vedoucí oddělení organizace školství odboru školství Krajského úřadu v Ústí nad Labem Ladislava Poupalová zdůraznila, že ředitelům středních škol vysvětlili úředníci postup. Podle něj by měly děti dostat klasická vysvědčení.

Ladislava Poupalová: Vzhledem k tomu, že máme ústní informace z ministerstva školství, z odboru legislativního, doporučili jsme jim způsob používání razítek tak, aby mohli vydat klasická vysvědčení.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mkp , Eva Holá , spr
Spustit audio

Více z pořadu