Dopad výroby a staveb na životní prostředí

5. červen 2006
Vaše téma

Dnes se ve Vašem tématu věnujeme dopadu výroby a staveb na životní prostředí. V České republice se soudit podle vyjádření předních odborníků daří chránit životní prostředí před negativními vlivy, zejména nově vznikající průmyslové výroby a výstavby. Potvrdil to i Josef Zbořil ze Svazu průmyslu a dopravy.

Josef Zbořil: Česká republika je na tom poměrně velice dobře a dokonce bych řekl, že v některých případech i lépe než jiné a nejenom nové členské země, ale i ta situace kolem vlivu podnikání nebo průmyslové výroby na životní prostředí doznala obrovských změn a obrovského zlepšení. Takže se nemáme u nás za co stydět.

Redaktor David Šťáhlavksý: Česká republika má poměrně široký rámec norem, který chrání naše životní prostředí a vymezuje ta ekologii výroby.

Josef Zbořil: Všechny podniky musí plnit zákonné limity, emisní limity, předpisy, které jsou velice přísné. Ba naopak, v řadě případů přísnější než-li jsou příslušná nařízení Evropské unie.

Redaktor David Šťáhlavksý: Avšak dodržet literu celé řady norem může být i někdy pěkná patálie.

Josef Zbořil: Státní úřady a i veřejná správa se staví do role spíš hledání alibi než hledání řešení.

Redaktor David Šťáhlavksý: To, co se jeví odborníkům jako dostačující ochrana životního prostředí, může se naopak zdát lidem, kteří v okolí některých provozů musí žít, jako neúnosné obtěžování. Příkladem je i obec Věž na Havlíčkobrodsku, kde po desetiletí museli tamní obyvatelé dýchat nevábně páchnoucí vzduch. Teď se situace zlepšila, ale nové plány firmy Asab na spalování kafilerních tuků, jim nahání strach.

Václav Stejskal: Všichni se teď obáváme toho, aby právě spalování toho kafilerního tuku nezpůsobilo návrat do minulosti. Zase k tomu nesnesitelnýmu smradu.

Redaktor David Šťáhlavksý: Říká mluvčí odpůrců kafilérky Václav Stejskal. Jednatel společnosti Asab Jaromír Chroustovský ale tvrdí, že obavy jsou zbytečné.

Jaromír Chroustovský: Než jsme vůbec začali uvažovat o spalování tohoto našeho výrobku, tak jsme udělali průzkumy u firem, kde už tento tuk spalují. Spaluje se jak v České republice, tak v zemích EU. Nikde nedochází k zhoršení nebo ke zvýšení nějaké pachové zátěže.

Redaktor David Šťáhlavksý: Teorie a praxe. Ekologie výroby může mít i trhliny. I když poradce ministra průmyslu a obchodu Jiří Hanzlíček ujišťuje.

Jiří Hanzlíček: Všechny nové investice podléhají posuzování vlivu na životní prostředí. Dnes se z toho stal skutečně obrovský bič na všechny možné podnikatele.

Redaktor David Šťáhlavksý: Život zahraničním investorům ztrpčují, nejen letitá, povolovací řízení, ale také řada žalob, které je čekají při nedodržení všech byrokratických formalit. Nicméně i to vede k tomu, že doktor Hanzlíček nás může ujistit.

Jiří Hanzlíček: Že by Česká republika se stala banánovou republikou a že by zahraniční investoři sem vnášeli neekologické technologie, absolutně není možný.

Redaktor David Šťáhlavksý: Josef Zbořil, který je členem evropského ekonomického asociálního výboru navíc dodává.

Josef Zbořil: Sem dochází výroby, které jsou stejně moderní jako v tom Německu nebo dokonce modernější. Začínají se tady objevovat i investoři do takových zpracovatelských technologií, které jsou skutečně velice dobré, kde Česká republika se naprosto nebude mít, za co stydět.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: dst
Spustit audio

Více z pořadu