Dominik Duka: Všichni dnes možná potřebujeme dar rady

02336606.jpeg
02336606.jpeg

„Svět byl zachráněn těmi, kteří uvěřili v sílu pravdy a v odvahu lásky,“ohlíží se kardinál Dominik Duka do minulosti lidstva. Uvědomuje si však i přítomnost se všemi jejími problémy, otázkami a trampotami. Ne náhodou připomíná i nám, lidem 21. století, legendární dary Ducha svatého.

Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, minulou neděli jsem si zanaříkal spolu s vámi nad neutěšenou situací. Dnešní svatodušní neděle, jak říkají na Slovensku turice a němečtí sousedé ji nazývají Pfingsten, má také název letnice.

Tento prastarý název je dnes už mnohým lidem málo srozumitelný. Je to jakási tečka za Velikonocemi. Naplňuje také Ježíšův příslib, že po svém odchodu k nebeskému Otci pošle svým přátelům Ducha svatého, který jim bude pomáhat.

Staří Izraelité oslavovali o těchto svátcích dožínky a pro křesťany jsou tedy tyto svátky oslavou seslání Ducha svatého. Je to moment zrození společenství, které se po Kristu nazývá shromážděním Pána, což se později u nás vžilo pod pojmem církev. Rozkládající se antická společnost, která se topila v poživačnosti, úpadku rodiny a nakonec se její státní útvary rozložily pod tlakem barbarů, pro mnohé znamenala konec světa. Rozhodně tedy toho jejich, na který byli navyklí.

Svět však byl zachráněn těmi, kteří uvěřili v sílu pravdy a v odvahu lásky. Dokázali stávající úpadek proměnit. Z područí hříchu je vyvedlo sedmero darů Ducha svatého. O tuto záchranu se církev modlila. Myslím, že nám tyto dary mohou napovědět i dnes, jak dál. Jsou jimi: Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání a lásky, Duch bázně před Tím, který je.

I nám by pomohlo v tomto duchu překonat naše nářky, kdybychom odvážně a rozumně napříč celým spektrem společnosti a institucí usilovali o řešení problémů, které současný svět přináší. Ptejme se, jak překonat generační napětí a nerovnováhu zaviněnou sobeckým pohledem demografie, jak řešit nezaměstnanost mladistvých a pomoci seniorům v jejich uplatnění, jak strukturovat školní výchovu a obory, aby to nevedlo k chaosu a pocitu zbytečnosti. Co udělat, aby rodina byla mostem radosti a jistoty?

Jedním z uvedených darů Ducha svatého je dar rady. Nejde o dar, kterým by člověk radil ostatním a zároveň je třeba tak trochu obtěžoval. Je to dar, který znamená, že si budeme vědět rady v zapeklitých situacích. Možná právě tento dar všichni dnes mimořádně potřebujeme.

Staří se modlili: „Přijď Duchu svatý.“ Já se k nim pro jistotu přidám.