Dobrý řemeslník si uplatnění vždy najde, je přesvědčen Miloslav Janeček

10. březen 2015

Stále platí, že řemeslo má zlaté dno? Spíše ano – i když všechno má svá ale… Říká to Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově, která má více než stoletou tradici a nabízí přes 40 učebních oborů.

Na každý, kdo vystuduje práva, bude špičkovým advokátem, a ne každý, kdo se vyučí zedníkem, se stane špičkovým obkladačem. „Dobří řemeslníci však uplatnění vždy najdou, mají se dobře a vydělají si,“ je přesvědčen Miloslav Janeček.

I proto se podle něj čeští rodiče přestávají bát přihlašovat své děti na učňovské obory. Počet žáků, kteří opouštějí základní školy, klesá, naopak počet dětí v prvních ročnících učňovských škol vzrůstá. Pro české řemeslo rozhodně pozitivní trend.

Zaskočí české učně praxe?

Přesto se české řemeslo v řadě oblastí potýká s problémy. Řada firem kupříkladu upozorňuje na to, že k nim přicházejí mladí, vyučení řemeslníci – a nejsou příliš manuálně zruční. Důvodem podle těchto firem je, že chybí užší sepětí školy s praxí.

„Učňovské školy jsou na sepětí s praxí založeny,“ nesouhlasí Miloslav Janeček. Situace se však podle něj samozřejmě výrazně liší obor od oboru.

Celý rozhovor si kdykoliv poslechněte buď kliknutím na odkaz přímo v tomto článku nebo v našem audioarchivu.

autor: als
Spustit audio