Dlouhodobé posilování rovných příležitostí pro Romy je jedním z cílů nově schválené strategie romské integrace, kterou schválila vláda

6. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Romové si uvědomují, jak je vzdělání důležité

Vláda v květnu schválila strategii romské integrace pro období 2021 až 2030. Na přípravě spolupracovali členové romské Rady vlády a neziskové organizace pod vedením RomanoNet. Více Michal Miko.

„Během minulých dvou let se nám povedlo pracovat na přípravě strategie romské integrace pro nové období 2021 – 2030. Spolupracovali jsme se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Vytvořili jsme veškerá doporučení pro strategii, tj. Opatření, která budou doplňována jednotlivými ministerstvy a Vládou ČR,“ říká ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Snahou strategie 2030 je nastavení procesů vládní politiky, které mají dlouhodobě posilovat rovné příležitosti, participaci a začlenění Romů, což se neobejde bez sběru dat, kolika Romům by měla být poskytnuta pomoc z Evropských sociálních fondů.

„Zároveň se nám povedlo prosadit, aby se měřil dopad na romskou komunitu během sledování naplňování indikátoru práce s Romy. Tedy budou se sledovat Romové podpoření v rámci projektů Evropského sociálního fondu v ČR. To také bude mít na romskou komunitu do budoucna velký dopad.“

Data, která se plánují během následujícího období sbírat, budou kompletně anonymizovaná:

„Měříme data udávající, s kolika Romy pracujeme či ne. I jednotlivý poskytovatelé sociálních služeb, kteří na lokální úrovni fungují, zjišťují, kolik mají klientů – matek samoživitelek, důchodců a dalších skupin potřebujícíh podporu. Data byly a jsou anonimní, není důvod se obávat, že by teď byly veřejně dostupné. Organizace mají svoje pravidla, jak s daty nakládat.“

Ředitel RomanoNetu Michal Miko sbírání dat schvaluje. Podle jeho názoru stát konečně získá přehled o tom, jak budou prostředky na integraci Romů vynaloženy a zda budou směřovat k samotným Romům.

„Na konci sběru budeme schopni identifikovat to, kolika lidem bylo pomoženo v rámci implementace projektů, které byly podpořeny z Evropských sociálních fondů. Snad uvidíme i nějaký progres v rámci naplňování strategie romské integrace, která má probíhat od roku 2031 do roku 2030“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...