Děti z okolí Dukovan musely do dekontaminační zóny

Děti z Mohelna při cvičení

Poklidný život vesniček na Vysočině a na jižní Moravě narušilo historicky největší cvičení záchranných složek Zóna 2008. Několik stovek záchranářů včetně armády si vyzkouší, jak by zasahovali v případě havárie v jaderné elektrárně Dukovany. Podívejme se teď Zblízka do Mohelna na Třebíčsku, kde kvůli radiaci evakuovali celou školu.

Houkáním sirén a simulovanou havárií v jaderné elektrárně to ve středu dopoledne vše začalo. V Mohelně na dohled od elektrárny a v pomyslném pásmu největšího zamoření druhý den dokonce evakuovali celou základní školu. Před dveřmi už stáli hasiči ve speciálních oblecích a s maskami na obličeji. "Je to lehký ochranný protichemický oblek. Je to dost hrozné," popsal oblek jeden ze zasahujících hasičů, kterému se zamlžovala skla před očima.

Úkolem hasičů bylo doprovodit děti bezpečně do evakuačního autobusu. Děti za šustění igelitových pytlíků, které měly ovázané okolo nohou a rukou, vybíhaly ven ze školy. Podle mluvčí hasičů Denisy Vrbové je taková alespoň provizorní ochrana v případě jaderné havárie nezbytná. "Mohou to být pláštěnky, mohou to být igelitové pytlíky stažené gumičkou. Slouží k tomu, aby kůže nepřišla do styku s radioaktivním prostředím, které je všude kolem nás," řekla mluvčí.

Samozřejmě radioaktivní prostředí bylo jenom jako, ale i tak se evakuace mohelenské školy neobešla bez přihlížejících zvědavců. "Mohlo to být rychlejší. Je to dost pomalé. Zdá se mi, že to je zbytečné," neodpustil si kritiku jeden přihlížejících, Bohuslav Knotek.. "Zdá se mi to pomalé, to už bychom tady asi nebyli, kdyby to bouchlo," doplnil.

To už před mohelenskou základní školou stál nastartovaný autobus, kterým se děti přepravily do dekontaminační zóny na kožichovickém letišti. "Linka se skládá ze dvou nebo ze tří rámů," popsal vedoucí samostatné záchranné roty Jiří Bránek, jak taková dekontaminace probíhá. V případě radioaktivního spadu se prý dekontaminuje obyčejnou vodou. "V prvním rámu, když přijede technika, je nanesena deaktivační látka, projíždí úsek, kde látka na vozidlo působí," přiblížil Jiří Bránek a doplnil, že v případě lidí je to podobné. "Osoby, které přijdou, jsou oblečené do nějakých pláštěnek, jsou nejprve odmořeny ve sprše, která je před stanem."

Ukázky a nácviky v terénu skončily. Ale i dnes budou zasedat krizové štáby. A v těchto štábech budou zástupci veterinární správy a hygieny. Půjde především o to, aby byly například zajištěny dodávky pitné vody a potravin. Veterináři budou muset v postižených oblastech zajistit likvidaci uhynulých zvířat.