Daniel Weinhold, právník

Martin Veselovský

Veřejné zakázky, tedy jinak řečeno potřeba veřejného sektoru nějakým způsob spolupracovat se sektorem soukromým, potřeba, řekněme, státu něco si od soukromníků objednat a zároveň snaha soukromých podnikatelů si takzvaně sáhnout na veřejné peníze, které zvlášť v době krize patří za stabilní a kvalitní zdroj. Až potud všechno v pořádku, nebýt rozevírajícího se korupčního prostoru, který vede k předražování zakázek, jejich neprůhlednosti, upřednostňování některých soutěžících firem, možnosti se u velkých zakázek dostat do zaběhaného kolečka už léta vítězících firem, prostoru, o kterém veřejnost vlastně nic neví, protože státní úředníci nejsou nuceni nic vysvětlovat. Začíná pondělních Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Na popud Americkočeské obchodní komory v Česku byla sestavena pracovní skupina politiků a expertů, která by měla připravit nový zákon o veřejných zakázkách. V čele této skupiny stojí právník Daniel Weinhold, dobrý den.

Daniel WEINHOLD, právník:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane doktore, prezident Václav Klaus před časem prohlásil, že americkým podnikatelům v Česku nejde o nekorupční prostředí, ale o zisk. Aniž bychom teď hodnotili jaksi smysl toho výroku, neměl nakonec pravdu v tom ohledu, že minimálně Americké obchodní komoře jde spíš o to, aby se americkým podnikatelům podařilo si sáhnou na peníze z českého veřejného sektoru, což se jim možná zatím nedaří než primárně o to, aby tady bylo, nebo nebylo korupční prostředí?

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak já bych možná první věc, kterou bych zmínil, je, že Americkočeská obchodní komora byla skutečně ten, který inicioval vznik této platformy. Nicméně tato platforma nyní funguje na paritním principu, přihlásily se k té platformě všechny největší politické strany, další instituce, veřejné instituce i instituce sdružující podnikatelské subjekty působící tady v České republice, takže nedá se říct, že je to záležitost Americkočeské obchodní komory. Pouze Americkočeská obchodní komora vznik této platformy skutečně iniciovala. Proč? Já bych řekl za prvé někdo musí být vždycky ten, který něco iniciuje, jinak je možné jedině tak sedět, stěžovat si, nadávat, říkat, že něco nejde, že všude je korupce, ale někdo musí podnítit něco skutečně konkrétního, aby tady mohlo fungovat. A možná druhá věc Americkočeská obchodní komora už má za sebou konkrétní zkušenost při iniciování legislativních změn, které se ukázaly jako skutečně užitečné. Třeba zkrácení lhůt pro zápis do obchodního rejstříku nebo nová úprava insolvenčního zákona. Tam se také léta říkalo nejde to, nejde to, nejde to, pak se ukázalo, že při nějakém praktickém přístupu a při skutečně snaze dosáhnout věci do konce, takže něco je možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A úplně čistě, pardon, technicky, pane doktore.

Daniel WEINHOLD, právník:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdybychom si představili úplně ideální stav, to znamená, že nějaký opravdu kvalitní zákon o veřejných zakázkách začne fungovat a minimálně v tomto segmentu prostě vztahů mezi státem či veřejným a soukromým sektorem bude nekorupční prostředí, znamená to, že se do toho koloběhu podle vašeho názoru dostane víc podnikatelů, víc firem?

Daniel WEINHOLD, právník:
Určitě. Určitě se jich tam víc dostane, dostane se, dostanou se tam i takoví, kteří dneska se víceméně této sféře vyhýbají, protože vědí, že tam nemůžou uspět, nemůžou uspět vzhledem k tomu, že mají určité etické standardy, vzhledem k tomu, že nehodlají třeba podporovat některé nekalé praktiky, takže si myslím, že určitě ano. Já bych možná ještě k tomu výroku, který jste tady parafrázoval na začátku, tak já za prvé doufám, že po 20 letech vývoje demokratické společnosti tady slovo zisk nebude slovo s nějakým priorativním nádechem. Já bych se sám za sebe k tomu slovu klidně přihlásil. Ano, ve finále opravdu může jít o zisk, poctivě dosahovaný v transparentní veřejné soutěži, na tom není nic špatného. To, co je špatné a to, co by mělo být odstraněno, je zisk dosahovaný nějakými nekalými praktikami, manipulacemi a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme teď zpátky k vaší expertní skupině. Namátkou ODS, ČSSD, TOP 09, KDUČSL, Strana zelených, ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, asociace krajů, hospodářská komora, antimonopolní úřad, Transparency International a několik dalších institucí či organizací jsou sdruženy skrze své zástupce v té vaší expertní skupině. Jaká je záruka, že to, co vyprodukujete a nakonec někdy v květnu dáte na stůl, bude potom vtěleno do zákona a ten bude nějak úspěšně tlakem politiků protlačen legislativním procesem?

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak já bych předně řekl, že ta práce expertní skupiny, je vystavena kontrole ze strany odborné veřejnosti, dá se říct, že na ní tady žádné omezení. Co se týče výstupu expertní skupiny existují webové stránky, existují možnosti, jakým způsobem budou ty výstupy zveřejňovány a jednotlivé strany, které vyslaly svoje odborníky do té expertní skupiny, se v principu přihlásily k té myšlence, že do poloviny května bude k dispozici materiál, ke kterému se buďto přihlásí a pokud se přihlásí, tak to bude znamenat, že po volbách, pokud uspějí, dostanou se do parlamentu, takže budou prosazovat přijetí těch navrhovaných opatření, anebo můžou říci, že se od toho, od toho distancují. Předpokládáme, že tak jako samotná iniciativa si získala už mnoho pozornost, tak i její výsledky si pozornost získají a že nebude jednoduché pro ty politické strany, pokud budou veřejně deklarovat podporu tomuto návrhu, po volbách říci ne my od toho jdeme pryč.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, jak to je, pane doktore, po volbách stačí říct větu a teď parafrázuji z roku 2002 tehdejšího místopředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, který říkal ten návrh se neopíral o ekonomickou realitu.

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak já jsem možná v tomhle tom trošku naivním optimistou, ale já bych řekl ještě jednu věc. To složení expertní skupiny a i ta práce tak, jak teďko vykročila, směřuje k návrhu, který bude uchopitelný, u kterého bude dostatečná míra detailu, aby nebylo možné později kličkovat a říkat, tak to bylo myšleno nějak úplně jinak a toto se dá interpretovat desatero různými způsoby. Nebude to úplně paragrafované znění, které by bylo možné podepsat, na to je příliš málo času, ale chceme skutečně vytvořit velice konkrétní materiál, z něhož nebude možné bez ztráty tváře jen tak jednoduše utéci. Kromě toho tam jsou i zástupci těch příslušných resortů ministerstev, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jsou tam i lidé, kteří by měli potom s tou normou pracovat, kteří by ji měli prosazovat a jsou tam i mimo jiné z toho důvodu, aby případně i v průběhu těch prací řekli toto nejde z těch a z těch důvodů, tady třeba brání evropská úprava nebo nějaké jiné objektivní překážky, tak aby bylo možné nasměrovat ten návrh tím směrem, že už pak nebude možné dodatečně říkat toto, toto nejde, toto, tomuto brání nějaká konkrétní překážka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte tedy pocit minimálně z debat, protože právě politici budou těmi, kteří nakonec zařídí, jestli, ten zákon prostě bude platit nebo ne, tak máte pocit z debat s těmi politiky nebo politickými stranami, které se účastní v té expertní skupině, že to myslí vážně?

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak já bych řekl, že ta debata, ona se samozřejmě na začátku je velice věcná, nyní jde o pojmenování problémů a myslím si že těch problémů bylo pojmenováno řada. I ti zástupci politických stran byli v tomhle tom velmi, velmi aktivní. Další činnost bude zaměřena na to, aby z těch problémů, kteří, které byly teďko identifikovány a tak byly vybrány ty nejdůležitější, aby byly navrženy konkrétní, konkrétní opatření a tato opatření potom následně prosazena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jednou a z druhé strany se zeptám. Dobře víte, že zhruba před 5 lety pracovala a dopracovala takzvaná Bezděkova komise, která připravovala respektive propočítávala různé varianty změny penzijního systému v České republice. Propočítala, připravila, předala politikům, ti to strčili do šuplíku a pokud se nepletu, v tom šuplíku to stále ještě leží. Tak jaká je možnost, že i ten váš materiál v květnu skončí v šuplíku?

Daniel WEINHOLD, právník:
No, tak úkol pro nás jako experty je samozřejmě vypracovat materiál, který tuhle tu možnost bude co nejvíce zužovat. Pak to bude, řekl bych, na nás, na všechny nejenom na členy expertní skupiny, ale i na veřejnosti jako takové pohlídat, že skutečně sliby budou nějakým způsobem dotaženy do skutečné realizace. Je nám naprosto jasné, že jednoduché to nebude, ale vykročení, si myslím, že je velice, velice dobré a pokud ten materiál bude připravený tak, jak ho chceme udělat, to znamená velice konkrétní pojmenování problémů, návrh konkrétních řešení, ne velká možnost na to z něho uhnout později nějakými výmluvami, tak si myslíme, že ten prostor pro ty politické strany bude, bude velice úzký. Vyloučit to nemohu, ale doufám, že toto nenastane.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a zejména o novém zákonu o veřejných zakázkách mluvím s právníkem Danielem Weinholdem, který stojí v čele expertní skupiny, která by měla tento zákona připravit. 19. března prošlo třetím čtením v Poslanecké sněmovně novela zákona o veřejných zakázkách. Ten, ta novela přinesla, řekněme, na stávajícím půdorysu zákona o veřejných zakázkách některé nové instrumenty, proč je potřeba připravovat celý nový zákon, když tady poslanci poměrně značnou většinou jaksi ukázali vůli aspoň trošku to prostředí veřejných zakázek změnit?

Daniel WEINHOLD, právník:
Já bych možná nejprve připomněl, že tato novela původně vznikla z toho důvodu, že byla potřeba promítnout jistou evropskou úpravu, dohledovou směrnici, která musela být promítnuta do českého právního řádu. Pak se k ní přidaly některé další opatření, určitě řada z nich je dobrých, nicméně za prvé tato iniciativa, platforma vznikla ve svých počátcích nezávisle na probíhající diskusi o této novela. Ta novela sama byla podrobena několika desítkám pozměňovacích návrhů a i v tuto chvíli, když prošla Poslaneckou sněmovnou, ještě není jistý její finální osud. Platforma to do transparentní veřejné zakázky má za cíl komplexnější řešení. Novela je zaměřena na mnoha, v mnoha případech na pouhou parciální úpravu některých procesních záležitostí. To, co my bychom chtěli udělat, je skutečně adresování těch nejdůležitějších problémů a návrh řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ještě jedna věc, pokud bychom tady teď čistě pracovně pro naší debatu, pane doktore Weinholde, brali ta jaksi předpoklad, že v českých veřejných zakázkách existuje korupční prostředí, což mimochodem by mě zajímalo, jestli byste na to kývl nebo ne?

Daniel WEINHOLD, právník:
Já bych asi nemohu říct, že nejsou žádné veřejné zakázky, které by nebyly podrobeny tedy korupčnímu prostředí, proto tady sedíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak když toto vezmeme jako za pracovní předpoklad, že to takto je, máte představu kolik touto dírou z toho balíku veřejných peněz, utíká, utíká, utíká financí třeba ročně?

Daniel WEINHOLD, právník:
Já vím, že existujou některé expertní odhady, já bych se asi k tomu nedokázal přihlásit ke konkrétním číslům, ke konkrétním penězům, ale může to být opravdu velice, velice významná část a ve chvíli, kdyby se podařilo prosadit zlepšení toho prostředí a opravdu koncepční zásah, tak by to znamenalo významnou úsporu pro státní rozpočet. To znamená, není to jenom o těch čestných podnikatelích, kteří by se rádi účastnili a dosahovali zisku v transparentním prostředí, je to i o určité výhodě pro všechny z nás, pro občany této země, kteří nebudou doplácet na to, že při některých veřejných zakázkách skutečně to plnění nejde tam, kam by mělo jít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pokud víme, v jakých intencích se pohybuje státní rozpočet, tak předpokládám, že by sám pro sebe pracujete s nějakou sumou, která by se mohla ušetřit. To je v řádu stovek miliard, desítek miliard, jednotek miliard?

Daniel WEINHOLD, právník:
Pravděpodobně se skutečně bavíme o miliardách, protože to, co je předmětem veřejného zadávání v této zemi, je opravdu velká, velká suma. Já sám za sebe nejsem, nejsem ekonom, co se týče konkrétních, konkrétních čísel, tato čísla nemám, ale slyšel jsem opravdu o číslech, která jsou velice vysoká, významná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme k tomu, co by nakonec mohlo ležet někdy ke konci května, předpokládám, že ještě úmyslně před sněmovními volbami.

Daniel WEINHOLD, právník:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na stole jako výsledek práce vaší expertní skupiny pro nový zákon o veřejných zakázkách, můžete mi říct nějaké body, které by se tam rozhodně měly objevit, jak by celá ta nová norma měla být koncipována?

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak já bych za prvé řekl, že my v tuhle tu chvíli ještě nevíme, jestli hovoříme pouze o změně zákona o veřejných zakázkách nebo o zásahu i do některých jiných souvisejících norem jako je třeba koncesní zákon a další. Nám, nám jde v tuto chvíli o opravdu pojmenování problémů a vytipování těch nejdůležitějších, vzápětí budeme hledat možná řešení a to se potom promítne do toho, kde tedy to řešení, ve které normě by se potom mělo, mělo objevit. A já, jak už jsem tady zmiňoval, my jsme při úvodní schůzce vytipovali, skutečně bylo to na tři stránky více než 40 problémů a já bych řekl, že se tam velice dobře ukázalo správné složení té expertní skupiny, protože ta expertní skupina má kvalitní zastoupení. Za každý subjekt je tam jeden člověk, ale je tam opravdu velká pestrost, jsou tam právníci, kteří mají zkušenost z praxe a s tou procesní úpravou, jsou tam praktici, jsou tam manažeři, jsou tam samozřejmě i představitelé těch ministerstev nebo těch resortů, těch zadavatelů, každý z nich má trošku na to jiný, jiný pohled samozřejmě i s ohledem na to, odkud padaly určité návrhy pojmenování těch problémů. To naznačuje, že každý ten sektor možná trošku pálí jiná, jiná věc, jiný, jiný problém, ale dohromady to funguje, myslím, velice dobře a já jsem byl velice příjemně překvapen, jak během velice krátké doby tato skupinka, která se poprvé sešla, tak byla schopna pracovat velice efektivně, dokázala pojmenovat ty hlavní problémy, dávat je okamžitě, okamžitě na papír, určitým způsobem je setřídit a máme dobrý základ.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takto, pane doktore, vezměme ještě z jiné strany, protože i vaše právnická kancelář se zaobírá veřejnými zakázkami a pracuje i v tomto, řekněme, sektoru. Tak co by podle vašeho názoru, jestli to můžete vtělit třeba do tří bodů, bylo potřeba, aby se celé to prostředí nějak narovnalo a zprůhlednilo?

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak já pokud mám hovořit za sebe, tak samozřejmě jedna bolest je už předtím než vůbec vznikne tedy zadávací řízení, to znamená správné vymezení toho, co by mělo být předmětem zadávacího řízení. Další chybějící věci, které, které tady jsou, je problém účelového dělení zakázek na zakázky malé, problematika kvalifikace, v některých případech kvalifikační kritéria jsou nastavena takovým způsobem, že se zdá, že skutečně je zakázka dělaná pro konkrétní předem určený, předem určený subjekt. Další téma je provazba mezi různými, různými normami, například koncesní zákon se velice málo používá zadavateli, domníváme se, že by se měl používat více. Chybí zde lepší provazba mezi právní úpravou veřejné podpory, která je i na evropské úrovni a právní úpravou zadávání veřejných zakázek. Takže těch problémů je, je celá řada a věříme, že i ve spolupráci s ostatními experty najdeme nějaká vhodná opatření, která bychom rádi navrhli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a pak ještě jedna věc, protože vy jste několikrát použil termín korupční prostředí, já jsem se vás na něj ptal. To korupční prostředí může být v oblasti veřejných zakázek právě proto, že určité dvě strany, jedna na straně soukromého sektoru, jedna na straně veřejného sektoru, s tím souhlasí, protože prostě takhle je to nastaveno už kolik, možná 20 let, tak proč si myslíte, že zrovna od stoku udělaný zákon toto zruší?

Daniel WEINHOLD, právník:
Tak možná bych nejprve připomněl, připomenul, že je tady ještě ta třetí strana, ta strana, která nechce s těmito pravidly hrát, která v současné době je víceméně eliminována z účasti na veřejných zakázkách do značné míry, protože se prostě obává, že nemá šanci uspět při současném nastaveném, nastaveném prostředí. Ve chvíli, kdy se prostředí nastaví takovým způsobem, aby skutečně všichni se mohli účastnit na základě rovných podmínek, tak ten benefit z toho plyne jak těm, kteří doposavad byli ponecháni mimo, nemohli se zúčastnit, tak samozřejmě i tím, kdo by měl být finálním uživatelem těch veřejných zakázek. Já bych možná tady připomněl jednu věc, ono mnoho těch veřejných zakázek je nastaveno, jako kdyby ten úřad, ta instituce, to ministerstvo, ten obecní úřad a podobně byl vlastně tím objednatele, tím finálním uživatelem, ale v tom hospodářském smyslu tím finálním uživatelem je občan. Pro toho by měla být ta, ten proces nastavený tak, aby on dostal skutečně tu nejlepší službu za nejlepší cenu a to nám mnohde chybí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A opravdu jste přesvědčen o tom, pane doktore, že ve chvíli, kdy existují různé náznaky a nakonec i jiní kolegové novináři rozkrývají případy, kdy právě z veřejných zakázek části těch jaksi benefitů a těch korupčních peněz plynou různým, řekněme, vlivovým skupinám možná dokonce někam do politických struktur, že právě toto relativně dobře fungující jaksi souručenství toho soukromého a veřejného sektoru, půjde nějakým způsobem porazit rozbít?

Daniel WEINHOLD, právník:
Kdybych nevěřil, že je tady šance toto udělat, tak bych nebyl tady, neúčastnil se této, této iniciativy. Není to jednoduché, není to malý cíl, nicméně opačná možnost, to znamená nic nedělat, tak říci tak se s tímto smíříme, tak to tady bude fungovat několik dalších desítek let a takovouhle zemi předáme našim dětem, to si myslím, že není ta pravá cesta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Šéf expertní komise, která by měla připravit nový zákon o veřejných zakázkách, právník Daniel Weinhold byl dnes jejich hostem. Pane doktore, díky za váš čas a komentáře. Na shledanou.

Daniel WEINHOLD, právník:
Také děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne i dalších zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.