Dan Ťok ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak dlouho ještě bude trvat modernizace D1? Stihne ministerstvo dopravy vypsat tendr na mýtný systém? Jak prospěje Ředitelství silnic a dálnic nové vedení a jak stabilizovat situaci v resortu dopravy?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je nový ministr dopravy Dan Ťok. Dobrý den.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Dobrý podvečer vám i posluchačům Radiožurnálu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaVy jste byl do funkce jmenován 4. prosince, to jsme vás hned zvali do vysílání, vy jste si vzal nějaký čas na z zorientování se v resortu. Jak tedy po těch 14 dnech vnímáte rozdíl mezi vedením firmy a vedením ministerstva?

Čtěte také

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Rozdíl je to samozřejmě velký, protože ve firmě uděláte rozhodnutí tak, jak jste připraven a jak je to nejlepší pro firmu. Co se týče ministerstva, tam jsem členem vlády a musím dělat rozhodnutí v souladu s politikou státu, s politikou vlády a mají všichni možnost se k tomu vyjádřit, než takové rozhodnutí můžu opravdu prosadit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaMáte nějaké zásadní téma, v němž byste s vládou nesouhlasil?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/To ne. Naopak já nemám v podstatě problémy s žádným tématem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJak hodnotíte počínání svého předchůdce Antonína Prachaře?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já bych nerad svého předchůdce hodnotil, já si myslím, že se to nesluší.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaMůžete říci třeba, co se mu podle vás podařilo?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já si myslím, že on, stejně jako já vstoupil do velmi těžkého resortu. Myslím si, že udělal spoustu věcí, něco se mu podařilo, něco nepodařilo, nenuťte mě, abych ho hodnotil, já opravdu nechci a myslím si, že to není vhodný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaAle chtěla bych, abyste byl později trochu konkrétnější, pane ministře. Já se ptám proto, jak se vám na tu jeho éru bude navazovat?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já jsem přesvědčen, že se mi bude navazovat dobře. Některý věci byly nachystány, soutěží se. Jsou nachystány zákony, které nám pomůžou v tom, abychom mohli dále stavět, máme nové vedení Českých drah, jsou věci, které, na které navazovat určitě lze. Na některé věci mohu mít jiný názor a budu ho jednoznačně deklarovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNa které?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Například, jak třeba pokračovat v mýtu, zdali rozšiřovat, nerozšiřovat, na některé další věci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaK mýtu se ještě určitě dostaneme. Jen jste už desátý ministr dopravy za posledních 6 let. Už jste si tak soukromě pro sebe udělal odhad, jak dlouho vydržíte, po těch 14 dnech, jestli třeba už něco vás tam tak přesvědčilo o tom, že třeba to vydržíte dlouho, nebo jste tam měl už nějaký moment, kde byste viděl, že to bude složité?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Když jsem řekl ano panu Babiši na nabídku stát se ministrem, tak to "ano" bylo řečeno s vědomím, že bych chtěl vydržet do konce volebního období a mám pocit, že na tom očekávání nemusím nic měnit. Jak se ukáže situace, tak to určitě všichni uvidíme brzy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaProč jste na tu nabídku vlastně řekl ano, protože loni na nabídku od Andreje Babiše vést Ředitelství silnic a dálnic, tak tu jste odmítl, teď jste řekl ano, proč?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já bych to trošku konkretizoval. Ta nabídka vést Ředitelství silnic a dálnic, nebyla jenom od pana Babiše, ale taky od pana ministra Prachaře a ty podmínky, které určil, nebyly zrovna podmínky, u kterých bych si byl jistý, že uspěju.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaV kterých byste neuspěl?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Pan Prachař měl představu, že tam půjdu dělat generálního ředitele, ale že všichni náměstci a lidi, které tam on přivedl, jsou schopní a já budu dále s nima pracovat. Já jsem přesvědčen, že když dávám a chci od někoho, aby řídil něco, tak mu musím dát volnost vybrat si spolupracovníky a obklopit se lidmi, kterým věřím a se kterýma toho úspěchu dosáhnu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTo znamená, že vy jste měl pocit při té nabídce, že byste měl svázané ruce tím neschopným týmem, který by tam ministr Prachař chtěl.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já nechci říct neschopným týmem. Já jsem věděl, že si nebudu moct tým vybrat, a za těch podmínek se mi nezdálo vhodné do toho vstupovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNa ministerstvu dopravy si tým vybrat můžete, sám jste říkal, že žádné čistky neplánujete, čili máte už nějakou konkrétní představu jistě, koho všechno si tam ještě dovedete?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já neplánuju čistky, na tom trvám, na druhé straně se potřebuji obklopit lidmi, kterým věřím, a za 14 dnů jsem ještě nezjistil, s kým budu dále spolupracovat, s kým nebudu. Některé změny už jsem udělal, přivedl jsem si ředitelku kanceláře a jestli nějaké změny budou, tak já bych je nejdříve řekl těm lidem, kterých se budou týkat, ale upřímně vám říkám, že dneska je rozmyšlené ještě nemám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaHostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr dopravy Dan Ťok. Už při té nominaci, pane ministře, začali padat argumenty o tom, že coby bývalý generální ředitel Skansky jste v jasném střetu zájmů. Jste připraven na to, že všechny zakázky pro firmu, tedy veřejné zakázky pro firmu Skanska budou zkoumány pod drobnohledem?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Tomu já rozumím, ale já bych se vrátil k tomu, co jste říkala. Já tam ten střet zájmu úplně necítím, protože já tady jasně deklaruju a je to doložitelný, já nejsem vlastníkem žádné firmy. Já jsem pracoval pro Skansku, stejně jako jsem v minulosti pracoval pro RWE.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaPromiňte, pane ministře, ale jistě víte, že byznys dělají kontakty.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Byznys dělají kontakty, ale já nejsem v byznysu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNyní.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Nyní nejsem v byznysu a já jsem kontakty se Skanskou ukončil a teď mám zaměstnavatele, což je stát, pracuju pro vládu a pracuju pro občany této země.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaAni vám třeba bývalí kolegové nepopřáli?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Bývalí kolegové mi popřáli a samozřejmě, když je potkám, tak je pozdravím a normálně se bavíme, nicméně musí počítat s tím, že k nim budu přistupovat stejně jako ke všem ostatním, a dokonce, když jsem se s nima loučil v listopadu tohoto roku, tak jsem jim říkal, že musí počítat s tím, že na ně budu přísnější, než na ostatní, protože ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaPrávě proto to tedy není stejná výchozí situace, jestli jste právě tuto firmu nedostal tam, že zkrátka žádnou veřejnou zakázku nedostane?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Firma Skanska má šanci soutěžit o veřejné zakázky a já nejsem ten, který rozhoduje o vítězství nebo nerozhoduje o vítězství. O tom rozhoduje komise a já její doporučení budu akceptovat a nebudu do toho zasahovat, ani nechci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaCo se týče toho střetu zájmu, tak nakonec i premiér vás uznal jako člověka, který má takový kredit, že se u něj střetu zájmu neobává. Ale nakolik třeba nekomfortní pro vás může být situace, kdy musíte zaujmout pozici v arbitráži, podle které vlastně musí Skanska vrátit státu desítky milionů korun, jde o tu arbitráž k D47, čili jste tu vlastně v pozici toho, kdo nyní hájí zájmy státu, ale vlastně obhajuje rozhodnutí své jako manažera, nebo ne?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/D47 se soutěžila a stavěla v době, než jsem já přišel do Skansky, takže já tam nemám žádné historické konotace a jestli rozhodne nezávislá arbitráž jakýmkoliv způsobem, tak je to věc, která v právním státu je respektována všemi stranami. Já jsem tady od toho dneska, abych hájil zájem státu proti jakékoliv firmě, tedy i proti firmě Skanska, s tím se nedá nic dělat a s tím se musí kolegové smířit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaKvůli vadám na dálnici D47 tedy vede stát arbitráž se třemi stavebními firmami. Ta má, ta arbitráž má pokračovat po 15. lednu a stav dálnice se přitom zhoršuje. Vy sám jste při svém jmenování řekl, že jste proto nejprve vlastně opravit ta místa, aby silnice sloužila lidem, a pak třeba dořešit ten soudní spor a peníze. Je to možné ale z právního hlediska?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já bych nechtěl předjímat. Já se chci pořádně s celou situací kolem D47 seznámit. Já si myslím, že stát má možnosti, jak ty věci posunout dál. Mně trošku přijde, že celá situace kolem D47 se dostala do stavu, kde řešíme právní bitvu, místo toho, abysme řešili to, že se silnice nebo dálnice má používat a že má být k provozu lidem. Rozumím tomu, že dneska nikdo nechce, nebo dneska se strany hájí tím, že nechtějí nějakým způsobem ovlivňovat možné důkazy v arbitráži, ale my přece neskončíme tím, že přestaneme užívat silnici, abychom tady 3 roky čekali na nějaké rozhodnutí arbitráži. Já se se situací seznámím, a pak seznámím všechny s mým rozhodnutím. Mám i některé radikální, které by situaci mohly posunout dál.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaA řeknete které?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Nechci o nich mluvit předtím, než je proberu s těmi účastníky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaKdyž jste ale mluvil o těch právních bitvách, tak ty často zastavují právě provoz na důležitých tepnách a vůbec výstavbu.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já si myslím, že to je především D47 a je to trošku nešťastná situace. Podle mého názoru k té situaci vůbec nemělo dojít a měla se od samého začátku řešit jiným způsobem. Bohužel účastníci v té době asi nenašli nějakou cestou lepšího řešení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaŘíká ministr dopravy Dan Ťok, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Do čela Ředitelství silnic a dálnic jste vybral Jana Kroupu, bývalého ředitele pražské správy ŘSD. Proč zrovna jeho?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Jan Kroupa je odborník. Je to člověk, který se nebude muset seznamovat s chodem organizace, byl tam dlouhou dobu, zná problematiku a od okamžiku, kdy zasedl na místo ředitele Ředitelství silnic a dálnic, začal pracovat, bavil jsem se s ním, máme spolu pravidelná jednání. Začíná přípravu silnic nebo další přípravu dálnic a jsem přesvědčen, že to je člověk na svém místě a má moji podporu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJá se ptám proto po vaší podpoře, že tehdejší generální ředitel ŘSD Jan Kubiš pana Kroupu odvolal. Tedy podle vás pan Kubiš udělal chybu a pan Kroupa je dobrý manažer?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Zase já se nechci příliš pouštět do hodnocení. Já jsem s panem Kubišem krátce mluvil a on mně říkal, že nebylo jeho zájmem pana Kroupu odvolat, ale že dostal pokyn.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaOd Antonína Prachaře?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/To já nechci komentovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNKÚ kritizoval, že se ŘSD často uchylovalo k uzavřeným výběrovým řízením, která organizátorům umožňují, aby se obrátili zakázkou pouze na vybrané firmy a nikoho jiného nemusí oslovit. Je to praxe, která by vám byla známá nebo dohlédnete na to, aby se to nedělo za nového ředitele Kroupy?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Jestli myslíte JŘBU, tak určitě. Já chci, aby veškeré kroky, které bude dělat ŘSD, byly velmi transparentní, chci, aby se zveřejňovaly smlouvy, zveřejňovaly nabídky a aby jsme neobcházeli zákon. Na druhé straně rozumím tomuto systému, že když je firma, která staví dálnici a potřebujete v rámci té stavbě něco dalšího dodělat, tak, pokud to uděláte způsobem, že to dodělá třetí strana, pak máte problém s garancemi a s dalšími věcmi. Rozumím motivaci pracovníků, proč přistupovali k tomuto, k tomuto řešení, někdy jiné řešení nemáte.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJestli ona už to potom nebyla praxe, že nebylo jiné řešení, ale dělo se to tak zkrátka proto, že pak mohla být vybrána jedna konkrétní firma?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já to teďka nechci hodnotit. Já jenom jsem chtěl dodat, že chci, abysme těmto situacím předcházeli a já určitě chci, aby se dodržoval zákon a abychom transparentně vysvětlili, proč které věci uděláme. Jestli můžu navázat, já dokonce chci zveřejnit podlimitní zakázky, na které se vůbec nemusí soutěžit, a chci veřejnost seznámit s tím, které firmy byly oslovovány a vy novináři se můžete zeptat příslušných pracovníků, když oslovili tyhle ty firmy zrovna.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJá se vrátím k jedné vaší citaci z roku 2011, kdy jste uvedl: "V České republice se zkrátka jisté formy získávání zakázek berou jako norma, běžná věc. Když si ale otevřete a přečtete zákony této země, zjistíte, že to, co se u nás považuje za normální, je obyčejný trestný čin. Máli se celý systém změnit, je nutné, aby spadla klec, aby byl někdo konečně reálně obviněn, usvědčen a potrestán." CO konkrétního se podařilo v tomto smyslu od roku 2011, jestli vidíte nějaké výsledky, že skutečně spadla klec, že se ...?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Tak jsou známé kauzy, kde spadla klec, minimálně padlo obvinění a probíhají soudy. Na druhé straně myslím si, že jsou kauzy, které se ještě vyšetřují a které asi se nějakým způsobem vyhodnotí a bude z toho buď obvinění anebo soud a tam se něco ukáže. Já nechci rozporovat, tahle ta věta ode mne zazněla. Já jenom jsem navazoval na to, že v té době, kdy jsme zaváděli etický kodex, a znova školím naše pracovníky, a vysvětlovali jsme jim, co je dneska v právním řádu České republiky a v trestním zákoníku, tak byli překvapeni, že věci, které se považovaly za standardní, tak mohou být i trestným činem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaMáte pocit, že se to mění to klima?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Mám pocit, že se výrazně změnilo a že se mění, ano. Toho ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaDoufejme tedy spolu s hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, ministrem dopravy Danem Ťokem. Ještě k velkému tématu, k modernizaci D1. Ve všech třech soutěžích na modernizaci tří dalších úseků dálnice D1 nabídla nejnižší cenu v konkurenci českých stavebních firem italská společnost Serenissima Costruzioni, současně nabízí 10letou záruku. Proč jsou Italové levnější než tuzemské firmě, pane ministře?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Na to já nedokážu odpovědět. My máme dneska výběrovou komisi, která byla ustavena na základě usnesení vlády. Ta posoudí kvalitativní požadavky a předloženou nabídku všech firem a vyjádří se k tomu. Důvod, proč nabídla tahle ta firma, kterou já osobně neznám, nejnižší cenu, ten prozkoumá komise, jestli opravdu umí stavět levněji, než naše firmy, tak dostanou šanci to předvést.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJde o to, jestli je to dumpingová cena, nebo jestli se zkrátka u nás staví draho, jak často se říká, a na stranu druhou potom stavební firmy říkají, že to jsou mýty?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já se přiznám, že stále mě nikdo nepřesvědčil, že stavíme nejdráž. Na druhé straně musím říct, že tohle to neukazuje vůbec nic. Musí výběrová komise posoudit výši ceny a zjistit, jestli to dumping je nebo dumping není a pokud výběrová komise řekne, že je jejich cena v pořádku a že splnili veškeré předpoklady, tak se musí stavební firmy zamyslet nad tím, jestli to opravdu někdo neumí lépe.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaModernizace dálnice D1 má skluz. Proč to tak dlouho trvá?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/To já úplně přesně nevím. Já mám pocit, že celý problém v D1 je a byl v komunikaci s ŘSD. Já se na celou situaci chci podívat a rád bych, abychom urychlili veškeré práce výrazněji a abychom postavili do středobodu toho, co má řešit ŘSD zákazníka, to znamená toho, kdo tu silnici užívá.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaKdyž mluvíte, že to chcete urychlit, tak alespoň můžete říci datum, kdy předpokládáte, že by modernizace mohla být dokončena, váš odhad nebo vaši představu?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Moje představa je, že bych rád v nových soutěžích, protože toto jsou soutěže, které byly už vypsány před mým jmenováním, abychom v nových soutěžích debatovali se stavebními firmami a s možnými dodavateli o tom, zdali se celá rekonstrukce nedá udělat v jedné stavební sezóně. Dneska je problém, že se dělaly dvě stavební sezóny a rád bych to urychlil. Jedna z věcí, kterou si myslím, že by bylo dobře zavést, je, aby na takovéto tepně, jako je D1, se pracovalo 24 hodin denně 7 dnů v týdnu tak, jako to vidíme na důležitých tepnách v zahraničí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaKonec roku 2015, když mluvíte o jedné stavební sezóně, pane ministře.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Dobře, ale těch úseků je tam 20 nebo přes 20, takže my jsme dneska udělali 3, 4. doděláváme a vysoutěžili jsme další 3, takže nás čeká ještě hodně práce, jedna stavební sezóna to nebude. Ale netlačte mě do termínu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka3.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/3 by se mi líbilo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka3 by se vám líbilo a uvidíme, kolik jich nakonec bude. Vy jste zrušil soutěž na projektového manažera pro mýtný systém. Jaké chyby jste v ní našel?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Ty chyby tam našel víceméně ÚOHS, ke kterému se neúspěšné firmy odvolaly. My jsme tam nedodrželi termín, když jsme změnili podmínky výběrového řízení a já jsem byl postaven před jednoduchou situaci, pokud to, toho, tu soutěž na projektového manažera mýta nezruší ministerstvo, tak nám je zruší ÚOHS a celou situaci nám ještě více zkomplikuje. My jsme při výběru nebo při mýtu teďka v krizové situaci. Časově máme hodně málo času na vypsání správné soutěže, a já jsem se rozhodl, že už nebudeme soutěžit nebo pokračovat v soutěži na projektového manažera. Měli jsme velké jednání, kdy jsme se dohodli, že sestavíme projektový tým, který bude sedět na ministerstvu dopravy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaA na ten se nebude soutěžit?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/To bude interní tým z pracovníků ŘSD a ministerstva, do kterého pozveme akademiky a lidi, kteří mýtu rozumí, a tento interní tým, který bude mít svého ředitele projektu nebo projektového manažera interního, tak ten připraví materiály a připraví návrh, jak k té situaci přistoupit a jak to udělat. Měl by pracovat od 1. 1. 2015.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTakže bude tu přece jen projektový manažer, ale interní.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Ale on by tam byl vždycky, ten tam musí být, ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaProč by tu měl být ještě ten vysoutěžený?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/To se ptáte moc, já nevím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaByl podle vás potřeba?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já jsem ho zrušil i proto, protože jsem si nemyslel, že je potřeba.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTa dosavadní smlouva se společností Kapsch s koncem roku 2016 končí, čili jaká je vaše představa, jak ten mýtný systém bude fungovat poté?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Moje představa, že po roce 2016 bude fungovat buď stávající nebo jiný mýtný systém, ten, který se vysoutěží ve veřejné soutěži.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaA nějaká konkréta k tomu?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Já bych vám tady povídal několik spekulací, bavili jsme se o možných modelech, ale předtím, než tyhle ty věci opravdu si prověříme v onom projektovém týmu, tak bych nerad tady rozvíjel spekulace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJestli máte představu, kudy ano v tom mýtném systému a kudy ne?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Mám, mám představu a určitě s ní seznámit veřejnost v okamžení, kdy bude mít jasnější rysy. Musíte si uvědomit, že to je opravdu složitý systém, ale hlavně právně podvázaný z mnoha ohledů. Máme tady mnoho zákonů i pravidel Evropské unie, které musíme dodržet a já nechci říkat, co by se mně líbilo a jak by to bylo hezké, když to nepůjde.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaA jenom jednou větou, stihnete do té doby připravit tendr na provoz mýta do toho roku 2016 a vybrat?

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Jak jsem říkal, my jsme v krizové situaci. Za okolnosti, že všechno půjde dobře, stihneme. Jestliže zjistím, že nestihneme, budete to vědět velmi brzy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTak to byla taková ambivalentní otázka, odpověď na závěr. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je, byl ministr dopravy Dan Ťok. Děkuji vám, na shledanou.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/Děkuju. Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaOd mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio