Další projednávání vraždy Roma Otty Absolona

7. březen 2002
Pod kůži

Krajský soud v Hradci Králové znovu pokračuje v projednávání vraždy Otty Absolona, ke které došlo vloni v červenci ve Svitavách. Z činu je obžalován 22letý skinhead Vlastimil Pechanec, který měl Roma usmrtit dvěmi bodnými ranami do hrudní částí těla. Důvodem měla být rasová nenávist. V průběhu soudních jednání se však objevila celá řada nejasností. Nejzávažnější z nich se týká pochybnosti, zda obžalovaný Vlastimil Pechanec skutečně vraždil.

Samotný průběh vyšetřování vraždy kritizuje dokonce zmocněnec družky zavražděného Roma Jakub Polák.

Jakub Polák: Tady evidentně selhala policie zasahující na místě, protože ta dvoučlenná hlídka, jak nakonec vypovídají zasahující policisté, prostě neměla odvahu přerušit tu diskotéku, přestože viděli, že tam je těžké zranění, člověk s vyhřezlými střevy. Tak místo aby přerušila diskotéku, zajistila svědky a přivolala výjezdovou skupinu kriminální policie, tak se spokojí s vytěžením zhruba dvou desítek svědků. Sami přiznali, že ostatní jim buď utekli nebo odmítli vypovídat, či vůbec mluvit s policií. Tím to celé skončilo. V podstatě záležitost se rozjela až druhý den ráno, když Otta Absolon v ranních hodinách zemřel ve svitavské nemocnici.

Jaký podle vás měla tato špatná práce policie dopad na další vyšetřování případu?

Jakub Polák: Především se nepodařilo vůbec zachytit skutečný průběh událostí, takže dneska pracujeme jenom s neúplnými důkazy, svědectvími lidí, kteří si odporují a tyto rozpory neodstranil ani vyšetřovatel. Ten se pak nepokusil ani o rekonstrukci událostí, proběhly pouze prověrky výpovědí asi 5 svědků. Skutečná rekonstrukce, která by určila jednoznačně, kde se všechny podezřelé osoby pohybovaly, se neuskutečnila.

Ke kritice se přidala i královéhradecká krajská státní zástupkyně Renata Vesecká, která zpracovala obžalobu. A právě ta za možného vraha Roma Otty Absolona označuje Vlastimila Pechance.

Renata Vesecká, krajská státní zástupkyně Hradec Králové: Postup zasahujících policistů, domnívám se, že nebyl zcela adekvátní skutku. Myslím si, že bezprostředně po činu měl nastat jejich zákrok. Nejde snad o zadržení, ale o zadokumentování pohybu osob, místa činu apod. Reagovali takovým způsobem, že následné vyšetřování bylo značně ztíženo. Budu signalizovat vedení policie tento postup jako nesprávný.

Plukovník Miroslav Brandejs, ředitel svitavské policie, která vraždu šetřila, však kritiku rozhodně odmítá.

Plk. Miroslav Brandejs, ředitel svitavské policie: Pakliže by policie pracovala v tomto případě špatně, tak by i dostala případ vrácen k došetření. Pokud vím, tak se tak nestalo.

Vy sám jste přesvědčen o tom, že vaši policisté odvedli na místě činu kvalitní práci a zajistili všechno, co bylo možné zajistit?

Plk. Miroslav Brandejs, ředitel svitavské policie: V daných podmínkách, které tam byly, odvedla policie svoji práci dobře. Protože kdyby to tak nebylo, tak by samozřejmě, jak už jsem řekl, dostala policie věc k došetření ještě před tím, než byla vypracována obžaloba. O tom jsem přesvědčen, že to tak je, to je naprosto normální a běžný způsob.

Přestože královéhradecká a krajská státní zástupkyně Renata Vesecká podrobila práci svitavské policie kritice, ve vinu obžalovaného Pechance věří. Podle ní při jeho usvědčení pomohou i dvě výpovědi Romů, které však obhajoba označila za lživé.

Renata Vesecká, krajská státní zástupkyně Hradec Králové: Při hlavním líčení vypovídala znalkyně, která se zabývala otázkou věrohodnosti výpovědi svědků a závěry této znalkyně jsou naprosto jednoznačné.

Váš názor na výpovědi svědků? Mohli se domluvit? Jak to vidíte?

Renata Vesecká, krajská státní zástupkyně Hradec Králové: Vycházím z toho, co říkala znalkyně, že v tom základě, co vnímali, vypovídali pravdivě a jejich výpovědi jsou věrohodné. Pokud se týká detail ohledně oblečení a jestli stáli metr, dva metry, tři metry od místa, kde hovoří jiní, nehraje roli. Jsou to detaily, které znalkyně vysvětlila, že se mohou rozcházet.

Tady je evidentní snaha zavolat další svědky doplňovat dokazování. Máte pocit, že to může zároveň znamenat i zvrat v tomto případě? To znamená, že by se mohlo ukázat, že nebude možné dokázat Vlastimilu Pechancovi vinu?

Renata Vesecká, krajská státní zástupkyně Hradec Králové: Nedovedu si představit, jací svědci budou vyslýcháni, respektive co mohli uvést, aby došlo ke zvratu řízení.

Zmocněnec družky zavražděného Roma Jakub Polák je však opačného názoru. Podle něj není vůbec jasné, kdo skutečně vraždil.

Jakub Polák: Tady má obhajoba ohromnou šanci, protože obžaloba je postavena na výběru určitých skutečností, určitých výpovědí, ale jestliže z toho, co máme, vybereme výpovědi jiné, jiných svědků a jiné skutečnosti, tak nám vyjde úplně jiný obraz událostí a jiný pachatel. Tam připadají v úvahu a lze minimálně se stejnou věrohodností doložit minimálně dvě další verze a sice, že pachatelem byl druhý skinhead, Pechancův kamarád a případně třetí verze, že na místě, že na místě byl ještě další skinhead. Nepochybné je pouze to, že Otto Absolon byl zavražděn a to, že připadá v úvahu prakticky jenom rasový motiv, protože Otta Absolon byl bezproblémový a nekonfliktní člověk a v té době nevyvolal, nebyl žádný jiný důvod ani záminka.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mkp , Jiří Máslo , spr
Spustit audio

Více z pořadu