Co vám hrozí při pozdním příchodu do zaměstnání?

5. únor 2002

Říká se, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. A platí to zejména v práci, protože už za pár pozdních příchodů můžete dostat vyhazov. Zákony to umožňují, stejně tak jako v případě neomluvené absence.

Jistě záleží na pověsti zaměstnance, na jeho vztazích s nadřízenými a na charakteru práce. Zákoník práce ale dává zaměstnavateli dostatek nástrojů k tomu, aby zajistil disciplínu svých zaměstnanců. Jestli tyto možnosti využije, je už jeho věcí. Zákon rozlišuje, zda jde o dostatečně zdůvodněný pozdní příchod, nebo neomluvený. Prováděcí nařízení vlády k zákoníku práce zná termín "Důležité osobní překážky v práci."

Marcela Kubínková: To je třeba narození dítěte, svatba, pohřeb, nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. Jestliže tato situace nastane, pak je to překážka v práci na straně zaměstnance. V tom případě zaměstnanci náleží pracovní volno, které je zaměstnavatel povinen omluvit, ale je to pracovní volno neplacené.

Vysvětluje vedoucí právního oddělení Konfederace odborových svazů Marcela Kubínková.

Marcela Kubínková: Může dojít i k tomu, že zaměstnanec nepřijde do práce včas z jiných důvodů. Pokud například zaspal, jde o příčinu v jeho osobě, která není zdůvodněna tím, že by mu například bylo špatně. Pak by se pozdní příchod do práce dal kvalifikovat jako méně závažné porušení pracovní kázně.

Přestože je porušení pracovní kázně méně závažné, může později vést i k výpovědi ze zaměstnání. Stačí pozdní příchod opakovat třikrát.

Marcela Kubínková: Jestliže dojde k pozdnímu příchodu, poprvé zaměstnavatel zaměstnance upozorní na možnost výpovědi, podruhé a potřetí ho upozorňovat nemusí.

Nejde ale jen o pozdní příchody, zaměstnanec může chybět v práci třeba celý den aniž by si našel důvěryhodnou omluvu.

Marcela Kubínková: Zaměstnavatel musí posoudit, zda jde o absenci omluvenou, či nikoliv. V případě neomluvené absence může zaměstnavatel zkrátit zaměstnanci dovolenou o jeden až tři dny. Pokud jde o delší absenci, může s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. Tedy těch postihů může být několik.

Záleží na posouzení konkrétního případu, zda zaměstnanec dostane rovnou výpověď, nebo novou šanci. Předpisy totiž neurčují přesnou délku nepřítomnosti v zaměstnání, která by automaticky k výpovědi vedla.

autor: alh
Spustit audio