Co předchází tomu, než dítě dostane jméno

12. leden 2006
Vaše téma

Co předchází tomu, než dítě dostane jméno? To dnes zjišťovalo Vaše téma a je na jeho autorce, aby ty zásadní poznatky zopakovala pro ty, kterým vysílání tématu uniklo. Pojmenovat svého potomka není až tak jednoduchý úkol. Existuje seznam vhodných jmen a když v něm váš favorit není, do rodného listu ho matrikáři nezapíší.

Miloslava Knapová: Nejde o jména povolená. Vždy jde o jména jazykově ověřená, doložená do jeho základní spisovné podoby.

Michaela Vetešková: Říká jazykovědkyně Miloslava Knapová. Je u nás jedinou soudní znalkyní, na kterou se mohou rodiče obrátit, když své dceři či synovi vybrali poněkud atypické jméno. Několik dní před termínem porodu rodiče vyzvednou v porodnici formulář, do kterého potvrdí prohlášení o rodičovství a jméno budoucího potomka. Už na tomto formuláři jsou vypsána stručná pravidla zadávání jména. Z porodnice formulář putuje na matriku. Nejčastěji tu, která spravuje oblast, ve které porodnice leží. Pro příklad uvedeme matriku Prahy 4. V její části funguje porodnice v Podolí, Ústav péče o matku a dítě. Pracuje v ní matrikářka Kateřina Štýbrová.

Kateřina Štýbrová: Tak my tady máme k dispozici na matrice seznam povolených jmen a pokud v seznamu to jméno, které si rodiče přejí nenajdeme, tak rodičům doporučíme, aby se obrátili na soudního znalce a na základě vyjádření toho soudního znalce my můžeme zapsat to jméno do matriky.

Michaela Vetešková: A tím anabáze s pojmenováním potomka pro rodiče končí. Většinou jsou rádi, protože už samotná volba jména je pro ně mnohdy stresující. Jmen je sice mnoho. Ve zmiňované knize je jich skoro 20 tisíc, ale vybrat jméno je závazek do budoucna a stojí rodiče hodně přemítání a dohadování, jaké bude to nejlepší, nejpěknější, prostě nej. Někde jsou vůči potvrzení jména trochu benevolentnější, jindy méně. Ale dodržují pravidla, která nařizuje matriční zákon z roku 2000. Ten mimo jiné už povoluje, oproti minulým letům, dvě rodná jména. Dítě mohou do rodného listu zapsat jako Anna Marie, Jan Pavel. Ještě něco dodává matrikářka Štýbrová.

Kateřina Štýbrová: Pokud jsou rodiče cizí státní příslušníci, narodí se jim miminko, můžou si dát jméno, jaké chtějí. To, že se řídíme povolenými jmény, to se týká českých státních občanů.

Michaela Vetešková: Citujeme z matričního zákona. Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec. Podobně postupují matrikářky v Praze 2, do které náleží porodnice u Apolináře. I na matrice v Praze 1, která vystavuje rodné listy pro cizince. Tamní matrikářka nás upozornila, že do rodného listu mohou být napsána všechna jména, která ve světě existují a matrikářky se nemusejí držet úsudku soudní znalkyně. Závěrečné rozhodnutí je vždy na matrikáři. Potvrzují to také úředníci Ministerstva vnitra.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu