Co hrozí vašim dětem cestou do školy?

Patrně každý rodič se podvědomě strachuje když se jeho dítě vydá do školy samotné. Rada pro rodiče tedy zní: Než porvé necháte jít svého potomka do školy bez doprovodu, cestu s ním projděte a upozorněte ho na případná nebezpečí. Vedoucí linky bezpečí Petr Hanuš se ale domnívá, že zejména malé děti by se po ulicích měly pohybovat samy co nejméně.

Petr Hanuš: Určitě by bylo dobré kdyby děti moc samy nebývaly. Pokud je to menší dítě, mělo by co nejméně komunikovat s cizími lidmi. Pokud ho někdo osloví, mělo by velmi slušně odpovědět a snažit se rozhovor zkrátit. Určitě by nemělo reagovat na výzvy o odchodu do míst kde se nezdržuje mnoho lidí.

Stejně tak musejí děti odmítnout nabídku cizího člověka, který by je chtěl naložit do auta s nabídkou že je odveze domů a nesmí so od něj také nic brát. Cestou do školy a ze školy se má dítě vyhnout opuštěným a nebezpečným místům. Doporučuje se chodit dobře známou cestou.

Petr Hanuš: Měla by to být ta nejbezpečnější cesta. Nabízí se cesta nejkratší, ale ta nemusí být vždy nejbezpečnější. Měla by to být cesta, která je dobře osvětlená a nejlépe cesta kterou chodí spolužáci.

Jít do školy s kamarádem nebo kamarádkou je určitě příjemnější a navíc to zvyšuje bezpečí dětí. Dítě by mělo nosit klíče na bezpečném místě a rodiče by jej měli naučit zamykat nejen vlastní byt ale také domovní dveře. I to je vhodnou prevencí pro to, aby se dítě vrátilo ze školy vždy v pořádku.

Petr Hanuš: Z hlediska bezpečnosti by měl každý zamykat dveře do vchodu. Pokud by došlo k tomu, že by byl napaden při zamykání, žádná ochrana to není, ale jinak je dům zamknutím dostatečně zabezpečen a dítě tak zabrání domu, že do domu vstoupí někdo kdo by mu chtěl ublížit.