Čínští mniši psali knihy vlastní krví

10. duben 2011
Více než tisíc let starý klášter Jung-čchüan čínské provincii Fu-ťien ukrývá vzácnou knihovní sbírku

Čína se může pochlubit tisíci buddhistickými kláštery, které dodnes ukrývají poklady nevyčíslitelné ceny. Mezi ně patří i stará náboženská literatura. Unikátní knihovnu skrývá ve svých útrobách také klášter Jung-čchüan nacházející se v provincii Fu-ťien. Právě tam totiž najdete vzácné texty psané lidskou krví.

Velkým nádvořím se rozléhá zpěv mnichů. Vychází z hlavního chrámu, odráží se od vysokých zdí a stoupá vzhůru ke korunám stromů, které klášter Jung-čchüan obklopují ze všech stran. Dalo by se říci, že tento 1100 let starý svatostánek je doslova srostlý se zdejší přírodou.

Rychle plující mraky posvátná slova odnášejí až k nebesům, božstva jim tak naslouchají na zemi i na nebi. Muži v oranžovém rouchu mezitím procházejí kolem vzácného obětního stolu, který prý v uplynulých stoletích přežil řadu požárů a slouží dodnes. Věřící se modlí a několikrát se uklánějí směrem k sochám Buddhy, z nichž ta největší váží přes jednu tunu.

Po bohoslužbě se všichni rozcházejí, jen u velkého zvonu umístěného na centrálním prostranství zůstává sedět postarší muž recitující z posvátné knihy. Za poplatek mi nabízí, abych do zvonu udeřil. Pro štěstí. S díky odmítnu a zamířím do postranních uliček kláštera.

Za poplatek můžete v klášteře Jung-čchüan rozeznít zvon štěstí

Je to hotové bludiště. Někde tady se však nachází chrámový poklad, který hledám. Po několika minutách je mi jasné, že se bez pomoci neobejdu. „Napijte se čaje a vítejte,“ zve mne ke stolu v jednom z celkem 25 chrámů mladý mnich, zatímco mi představuje svého představeného. Krátce nato už usrkávám horký nápoj nazvaný podle bódhisattvy Kuan Š’-jin.

„Tohle je Buddha. A tady jsou různé lodě, na některé je nakládán čaj. Dílo znázorňuje okolní hornatou krajinu, kterou se klikatí řeka, a je také vyjádřením úcty – respektu k Buddhovi,“ popisuje mi mezi řečí obraz tvořící dominantu místnosti. Na stěnách visí také kaligrafické texty, které básnickou formou vyjadřují buddhistickou víru.

Svobodu podle jejich autora ztělesňují mraky. Ostatně podle nich se jmenuje i hora, na jejímž úpatí klášter Jung-čchüan stojí. Můj hostitel mi nalévá další šálek a ptá se, co mne ještě zajímá. Odvětím, že bych si rád prohlédl i jejich knihovnu, samozřejmě až dopijeme. Než se ovšem vydáme na cestu, zavede mne do zadní knihovny a daruje mi nový výtisk starodávné sútry.

Kniha psaná lidskou krví. Písmo je stále ještě červené, i když vlivem času už vybledlo

Chvíli nato už zase kličkuji úzkými cestičkami, tentokrát však s průvodcem v mnišském rouchu a navíc za zvuku zvonů. Doprava, doleva, zase doprava, pak projdeme úzkou chodbou s dřevěnou střechou a ocitáme se na malém nádvoříčku. Čínský nápis „knihovna“ nám potvrzuje, že jsme u cíle.

„Tohle je kniha psaná ručně jedním z mistrů. Jak vidíte, lidskou krví. Mniši tím v minulosti zdůrazňovali svou víru. Tuto výsadu ovšem měli jen ti nejvýše postavení,“ vysvětluje mi jeden z mnichů kláštera Jung-čchüan, zatímco si prohlížíme vzácnou sútru.

„Tady je zase knížka zvaná Ťing-kang. I ona je psána krví. Mniši ji nejčastěji získávali z jazyka nebo prstů na rukou, mohli ale použít i krev z dalších částí horní poloviny těla. Napsání takovéto knihy bylo pochopitelně velmi náročné a trvalo i dlouhé měsíce,“ dodává.

Některé z 657 knih psaných lidskou krví, které jsou dílem mnichů z kláštera Jung-čchüan, je možné si prohlédnout ve skleněných vitrínách

Jednotlivé znaky jsou stále červené, i když pravda už trošku vybledlé. Přeci jen od jejich vzniku uběhlo několik staletí. Z celkového počtu 20 tisíc svazků uchovávaných v klášterní knihovně jich lidskou krví bylo napsáno 657. Některé jsou ukryté v prosklených vitrínách, většina pak v celkem dvanácti knihovních skříních darovaných císaři z dynastie Čching.

K nejcennějším patří Sútra Velkého Buddhy, unikátní jsou ovšem i dochované texty v khmerském jazyce, v thajštině nebo sinhálštině napsané na listech břízy himálajské. Jiné jsou zase bohatě ilustrované. Mnohé pocházejí ještě z dob raného buddhismu – období, v jehož duchu se i dnes, na začátku 21. století, snaží žít mniši z kláštera Jung-čchüan.


Zvětšit mapu: klášter Jung-čchüan u města Fu-čou, Čína