Chystáte se pálit suché listí? Raději předem informujte hasiče!

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy r_2100x1400_radiozurnal.png

Teplé počasí vylákalo řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Někteří se rozhodli vypořádat se se starou trávou a dalšími suchými porosty tím nejradikálnějším způsobem – vypalováním. Ne vždy to ale dopadá dobře. Hasiči z celé republiky už v uplynulých týdnech zaznamenali zvýšené množství požárů.

Nesprávné vypalování suché trávy může mít tragické následky, a proto stojí za to si poslechnout rady zkušeného odborníka. Pár důležitých informací pro nás má Ivo Mitáček, mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Zvýšil se počet požárů kvůli tomu, že se lidé rozhodli vypalovat suché porosty?

„Zvýšil se značně. Konkrétně ve Zlínském kraji evidujeme jen za druhou půlku března víc než 130 požárů v přírodním prostředí. Jen pro porovnání – za stejné období v předchozím měsíci jich bylo jen osm.

Skutečně jde o radikální nárůst. Pokud se podíváme do celé České republiky, je to asi pětinásobek dlouhodobého denního průměru.“

Co lidé až fatálně podceňují a pak bývají velmi nemile překvapeni?

„Absolutně jsou podceňována ta nejzákladnější pravidla prevence. Oheň lidé rozdělávají za nepříznivých povětrnostních podmínek, za větrného počasí, nemají připraveny ani ty nejjednodušší hasební prostředky.

Mnohdy si vůbec nepřipouštějí, že by se jim plameny mohly dostat mimo kontrolu. Oni přece pálí pravidelně každý rok a nikdy se nic nestalo.

Často také odcházejí ještě před vyhořením odpadu, místo řádně neuhasí, neprolijí vodou, a tak se oheň znovu rozhoří. V momentě vzniku požáru velmi často panikaří, utíkají ze strachu před sankcí a následky, volají o pomoc velmi pozdě – jestli vůbec.

Velké nebezpečí také plyne z podceňování rychlosti šíření ohně ve volné přírodě, které může dosahovat i několika desítek kilometrů v hodině. Člověk tomu opravdu dokáže jen těžko zabránit. V nebezpečí jsou hlavně senioři, kteří se nemusejí včas dostat do bezpečí.“

Co všechno je považováno za nezákonné vypalování? Co je ještě dovoleno a co už rozhodně ne?

„Zákon o požární ochraně mluví jasně: je zakázáno vypalování porostů. Tím rozumíme především vypalování na plochách. Stát a zákony zde nesledují jen obecné nebezpečí požárů, ale také především ochranu přírody, života v ní a také ochranu ovzduší. Samozřejmě i obtěžování okolí zplodinami z hoření a podobně. Spalování biologického odpadu je dovoleno pouze na hromadách.“

Když už není zbytí a lidé se rozhodnou suchou trávu vypalovat, jaké podmínky se musí zcela určitě splnit a co dodržovat?

„Musím znovu zdůraznit, že vypalovat určitě ne, to je protizákonné! Pokud se bavíme o spalování odpadu, je dobré takovou činnost dopředu nahlásit. Běžný občan – fyzická osoba nemá tuto povinnost ze zákona, tu mají pouze podnikající osoby a subjekty.

Obecně však lidem doporučujeme, aby nám preventivně hlásili místo, kde budou pálení provádět. Máme na internetu také portál sloužící k hlášení pálení. Pokud lidé nemají internet, mohou nám zatelefonovat. Vždy ale předtím, než s pálením začnou.

Určitě však nevolejte na linku 150, 112 ani na jiné tísňové linky. Ty totiž slouží až pro případné ohlášení skutečného požáru nebo dalšího problému.“

autor: mmk
Spustit audio