Budoucnost otáčivého hlediště v Českém Krumlově

00186964.jpeg

A nad budoucností českokrumlovského otáčivého hlediště už zase, dá se říci také podruhé, visí otazník. Ačkoliv bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák prodloužil život stávající točně do konce roku 2008 a přes námitky památkářů souhlasil s vybudováním nové točny opět v zámecké zahradě, současný ministr kultury Marin Štěpánek vidí věc opačně. Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO totiž znovu vyzval český stát, aby v případě otáčivého hlediště zaujal konečně jasné stanovisko.

Pavla KUCHTOVÁ:
Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO žádá dopisem stát, aby znovu potvrdil svůj závazek k vymístění točny ze zámecké zahrady. Podivuje se nad nečekanými zvraty posledních měsíců a žádá vysvětlení, co se s otáčivým hledištěm vlastně děje. K dopisu se přímo v Českém Krumlově vyjádřil ministr kultury Martin Štěpánek.

Martin ŠTĚPÁNEK, ministr kultury /nestraník/:
Ten dopis je natolik ostrý, že je třeba ... pro Český Krumlov může být i osudový. Ale ostrý je právem, neboť to, jak česká strana reagovala na námitky vůči krumlovské točně a jakým způsobem se k tomu postavil můj předchůdce, já považuju v současnosti za nehoráznost.

Pavla KUCHTOVÁ:
Připomeňme, jak se k problému otáčivého hlediště postavil bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Ten zcela ignoroval upozornění UNESCO, že podle platných smluv je třeba do konce roku 2006 odstranit točnu ze zámecké zahrady, a její životnost naopak o dva roky prodloužil. Své rozhodnutí zdůvodnil v lednu letošního roku takto:

Vítězslav JANDÁK, bývalý ministr kultury /leden 2006/:
My jsme tady v této zemi a mám takový pocit, že máme právo si dokonce tady trošku rozhodovat i v těchto věcech sami. Samozřejmě kultivovaně.

Pavla KUCHTOVÁ:
Současný ministr kultury Martin Štěpánek zkusí situaci řešit co nejrychleji.

Martin ŠTĚPÁNEK, ministr kultury /nestraník/:
Musíme se vrátit vlastně o dvě kapitoly zpátky a začít znova s tím, že točna se bude muset přemístit. Točna tady zůstane, ale nebude pravděpodobně na tom místě, kde je doteďka. Protože tam je stanovisko UNESCO naprosto kategorické a můžete si vybrat mezi dvěma věcmi, buďto budete mít točnu a dostanete se na seznam ohrožených památek a vyškrtnete Český Krumlov ze seznamu UNESCO, nebo budete mít točnu o čtyři sta metrů dál. A já předpokládám, že se mi podaří přemluvit pana Bandarina, což je předseda komise UNESCO pro tyto záležitosti, aby po dobu, než bude nová točna hotová, aby se na té původní mohlo hrát.

Pavla KUCHTOVÁ:
Vlastníkem otáčivého hlediště je ale město České Budějovice. A jak říká jeho nový primátor Juraj Thoma, žádné velké změny zatím nejsou na pořadu dne.

Juraj THOMA, primátor Českých Budějovic:
Taková ta rychlá a krátká stanoviska o tom, že něco nebude, protože zrovna pan ministr viděl točnu, ty bych nechal v tuhle chvíli trošku bez komentáře. To znamená v souladu se smlouvou, kterou má město uzavřenu s Národním památkovým ústavem, a v souladu s dohodou, kterou uzavřelo s ministerstvem kultury, jsme připravili v letošním roce mezinárodní architektonickou soutěž na novou podobu točny na stávajícím místě, to znamená v zámecké zahradě v Českém Krumlově. Takže poslední oficiální naše korespondence s ministerstvem kultury je mezinárodní architektonická soutěž na točnu na stávajícím místě. Všechno ostatní bych řekl, že jsou takový rychlý, laciný výkřiky.

Pavla KUCHTOVÁ:
Nepřerušit tradici divadelních představení před otáčivým hledištěm ani na jedinou sezónu, to je jediné přání, které má, bez ohledu na střídající se ministry, ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.

Jiří ŠESTÁK, ředitel Jihočeského divadla:
Každá sezóna, která by znamenala, že bychom byli bez otáčivého hlediště, tak by pro Jihočeské divadlo mohla být smrtící, protože ta ekonomická výnosnost je natolik zajímavá a ztráta toho by mohla znamenat, že by se nemusely najít náhradní zdroje.

Pavla KUCHTOVÁ:
Stanovisko ministra Štěpánka vůči výboru UNESCO je však jasné.

Martin ŠTĚPÁNEK, ministr kultury /nestraník/:
Pro mě je důležitější, aby byl Krumlov v UNESCO a aby se nedostal na seznam ohrožených památek. Je to pro mě důležitější než točna, protože ostuda, kterou bychom si tímto uřízli v Evropě, by byla tak strašlivá, že rakouské protesty proti Temelínu by proti tomu byly dětskými šibřinkami.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.