Budou kamery měst a obcí postaveny mimo zákon?

videorekordér
videorekordér
Budou kamerové dohlížecí systémy měst a obcí postaveny mimo zákon? Radnice, které do preventivních prvků bezpečnosti investovaly miliony korun se jich nehodlají vzdát. Na mnohé z nich přitom přispělo ministerstvo vnitra, které teď ale tvrdí, že sledování jinou osobou než státním policistou je nezákonné. Jaká je situace na Zlínsku, zjišťoval Roman Verner.

Ve Zlínském kraji používají bezpečnostní kamery 3 města, Zlín, Kroměříž, Uherský Brod a obec Vlčnov. Nejvíce propracovaný a také nejdražší systém provozuje Městská policie ve Zlíně. Tamní ředitel Jan Suchoň si už dohled nad veřejným pořádkem nedovede bez kamer představit.

Jan Suchoň: Tento rozpor bude mít asi nějaké prozaické vysvětlení. Já si osobně myslím, že to vyústění bude ve prospěch městských kamerových systémů, protože se jedná o standardní prvek situační prevence, který kdyby nebyl, tak by způsobil pravděpodobně velice závažné narušení veřejného pořádku.

Co by to znamenalo pro Zlín konkrétně?

Jan Suchoň: Zlín je jedno z mála měst, které splnilo standardy ministerstva vnitra, to znamená, že signál z kamer je vyveden na pracoviště státní policie. V této chvíli, podle mého názoru, v žádném případě neporušujeme žádný předpis.

Kolik peněz investovalo město do budování kamerového systému? Kolik těch kamerových bodů je? Kolik to například ušetří pracovních sil městské policii?

Jan Suchoň: Zlín má v této chvíli 9 kamer, celkový objem investic přesáhl 7 mil. Kč a za loňský rok jsme měli více než 350 záchytů. V každém případě vidíme do devíti míst ve městě, takže bylo by potřeba minimálně 9 strážníků, případně 9 hlídek, takže v aktuálním čase šetříme nejméně 15 lidí.

Říká ředitel městských strážníků ve Zlíně. Také v Kroměříži si nemohou dohlížecí systém vynachválit. Miloslav Skřepský pro svůj policejní sbor také využil státní dotace.

Miloslav Skřepský: Kamerové systémy mají své opodstatnění a budou i nadále provozovány. Nejsou to systémy, které mají okolo získávat důkazné materiály, ale jsou to systémy, které působí především preventivně a v tom je ten jejich velký přínos. To nelze zpochybnit a myslím si, že je to taková bouře ve sklenici vody.

V Kroměříži zatím fungují 4 kamery a s jejich pomocí se podařilo při činu zajistit velkou skupinu sprejerů. Ve slováckém Vlčnově starosta Jan Pijáček hodnotí svůj dohlížecí systém jednoznačně.

Jan Pijáček: My tvrdíme, že monitorujeme naše objekty a v tom nám nikdo nemůže bránit. Samozřejmě, ty objekty stojí na veřejném prostranství. To by museli zrušit všechny kamery v bankách, obchodní domy mají svoje venkovní kamerové systémy.

Využití jiných, než policejních záznamů pro dokazování kriminálních činů je podle zákonodárců nemožné. Proto poslankyně Ivana Hanačíková navrhuje změny.

Ivana Hanačíková: Obecní policie, ale i státní policie musí mít účinný nástroj, jak co nejvíce pomoci k bezpečnosti občanů. Domnívám se, že pokud kamerový systém je nutné uvést do zákona, aby jej mohla obecní policie sama zprovoznit, tak budu pro to, aby se do zákona o obecní policii dostal.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.