Brněnský projekt Rychlého zabydlení pomůže padesáti rodinám

25. červen 2016

Už 19 let v Brně působí IQ Roma servis, který nabízí celou řadu sociálních služeb a usiluje o důstojný život Romů. My si v následujících minutách řekneme, jak vypadá terénní sociální práce, a také prozradíme, jak IQ Roma servis spolupracuje na projektu Rychlého zabydlení.

„Neumíme tolik číst a psát, děláme chyby. Ale oni nám pomáhají, oni všechny papíry dávají dohromady, chodí s námi vyřizovat bydlení...“

Vypráví klientka IQ Roma servisu v Brně paní Gabčová. Zavedl mě k ní koordinátor terénní sociální práce Adam Fialík.

„Vzhledem k tomu, že my jsme terénní sociální práce, tak za našimi klienty většinou vyjíždíme do terénu, spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti v místě, které by se dalo nazvat jejich přirozeným prostředím. A pomáháme jim s cestou na úřady, s vyřizováním ohledně bydlení atd., všude, kde potřebují nějakým způsobem náš doprovod.“

Nejčastější problémy klientů jsou následující:

„Asi jedna z nejtěžších a nejčastějších zakázek je zakázka bydlení, s kterou naši klienti přicházejí, s tím, že si snaží nalézt buď obecní, nebo komerční bydlení, kam by se mohli přestěhovat. Další časté zakázky jsou zadluženost, zaměstnanost, občas jsou to nějaké problémy s úřady, nevyplácení nebo špatné vyplácení dávek, nedorozumění atd. Poskytujeme mediaci i v těchto případech.“

Terénní sociální pracovník Adam Fialík z brněnského IQ Roma servisu zvoní na manžele Gabčovi

Problémem bývá i jízda na černo v městské dopravě, kdy nezaplacená pokuta postupně narůstá. Zkušenosti s tím má i paní Gabčová.

„Když mám nějaké problémy, tak většinou ty šaliny. Když řeknu pravdu, byli jsme v takové situaci, že jsme neměli ani peníze, takže máme pár dluhů, to mi vyřizuje tady pan Fialík.“

Adam Fialík k tomu dodává:

„V současné době díky úpravě zákona a úpravě maximální odměny exekutorů je tento problém už trochu lepší, nestává se už jako dříve, že by ta jízda na černo stála 25 tisíc, jak se spoustě našich klientů dříve stalo. Nejdůležitější je v tomto případě včasné řešení a případně i domluva s tím dopravcem, v našem případě Dopravním podnikem města Brno, a domluva nějakého splátkového kalendáře.“

V oblasti bydlení teď IQ Roma servis ve spolupráci s městem Brnem připravuje nový projekt.

„Je to projekt Rapid Re-housing, kdy přejímáme fungující praxi ze zahraničí. Speciálně náš tým v tom školili partneři z Holandska, kteří takhle dlouhodobě pracují s lidmi, kteří mají nějakou duální diagnózu, tudíž mají nějakou závislost a zároveň psychiatrickou diagnózu. A jsou v tom výjimečně velmi úspěšní. Nicméně u všech těch projektů se ta úspěšnost udržení lidí v tom bydlení pohybuje kolem 80 %. Celý ten projekt je založený na jednoduché myšlence Housing first, kdy považujeme za základní, aby lidé měli kde bydlet, od čehož se potom odvíjí jednodušší řešení ostatních problémů, ať se to týká zaměstnanosti, docházky do školy, zdravotních problémů, problémy s policií atd.“

Byty klientům pomůžou stabilizovat svou situaci.

„V rámci tohoto projektu jsme se spojili s městem Brnem, které do něj vyčlenilo 50 bytů, jež jsou různě po Brně, aby opět nedocházelo k nějakému vytváření ghett, či další vyloučené lokality, ale mělo by to být rozšířené v nějaké širší zástavbě. A v těchto bytech budeme poskytovat sociální službu 50 rodinám, a budeme se jim snažit pomáhat udržet se v tom bydlení. Jedná se o rodiny, které doteď žily v ubytovnách, azylových domech nebo v nějakém substandartním bydlení, což jsou bytové domy bez smluv, domy, kde neteče voda, atd.“

Zatím je projekt je časově omezen na dva roky.

„Oni budou mít nájemní smlouvu zatím vždy na rok. Ale i ze strany města bylo vyřčeno to, že pokud nebude důvod, třeba nějaký dluh nebo větší rozpory se sousedy, tak těm klientům budou prodlužovány nájemní smlouvy. My počítáme s tím, že někteří z těchto nájemníků přestanou mít časem potřebu nějaké sociální služby, že se jim podaří díky tomu bydlení stabilizovat a těm by potom ten byt měl zůstat i bez toho poskytování sociální služby.“

Vysvětluje Adam Fialík, koordinátor terénní sociální práce v IQ Roma servisu v Brně.

Spustit audio