Brněnský Pražákův palác postavil architekt rakouského parlamentu

Pražákův palác v Husově ulici v Brně

Mezi objekty, v nichž vystavuje své sbírky Moravská galerie v Brně, patří i Pražákův palác nedaleko Komenského náměstí. Jeho stavbu si spolu se sousedním Besedním domem objednal významný moravský politik 2. poloviny 19. století Alois Pražák.

V sobotním výletu Po Česku jsme se prošli brněnským Místodržitelským palácem, kde Moravská galerie vystavuje své sbírky starého umění.

„Název Pražákův palác není úplně přesný. Vychází z překladu německého Hof, tedy spíše Pražákův dvůr,“ upřesňuje hned na úvod historik umění Petr Tomášek. Stojíme na Husově ulici v centru Brna a mluvíme o krásné novorenesanční budově z let 1873 až 1874, která se tyčí před námi. A mě pochopitelně zajímá, proč byla stavba označována jako dvůr.

„Šlo o architektonickou úlohu, která vznikla ve vídeňském prostředí v 18. století. Byl to dům určený k trvalému nebo příležitostnému bydlení. Vycházelo se z nové potřeby, jak řešit bytovou otázku v centrech měst.“ Jednalo se tedy vlastně o činžovní dům, u kterého byl zpravidla i dvůr.

Navzdory historickému zevnějšku překvapí Pražákův palác návštěvníky i zákoutími ryze moderního střihu

Výstavný Pražákův palác najdete na adrese Husova 18 a jeho název dodnes připomíná, že jej nechal postavit Alois Pražák, vůdčí osobnost českého politického života na Moravě. Vstupujeme dovnitř a já mohu obdivovat i velkoryse řešené interiéry. I ty vznikly na rýsovacím prkně jednoho z nejvýznamnějších evropských architektů 2. poloviny 19. století Theophila Hansena.

„Tento původně dánský architekt působil dlouhá léta v Athénách, kde se podílel na budování řeckého hlavního města po jeho osvobození z osmanské nadvlády. Poté přesídlil do Vídně, do ateliéru architekta Ludwiga Förstera, který byl přední osobností tehdejší vídeňské architektury a byl mimochodem i autorem vídeňské Ringstrasse,“ vysvětluje Petr Tomášek.

Theophil Hansen slavnou vídeňskou ulici obohatil třeba o budovu bývalé Říšské rady, dnes rakouského parlamentu. A protože z Vídně bylo co by kamenem dohodil do Brna, získal záhy slavný architekt zakázky i v moravské metropoli. S Aloisem Pražákem se setkal, když byl pověřen projektem Zemské nemocnice u svaté Anny.

V Pražákově paláci můžete navštívit stálou expozici moderního a současného umění ze sbírek Moravské galerie v Brně

Alois Pražák stavbu v zemském sněmu inicioval a prosadil. Díky relativně velkému množství prostředků, které na stavbu nemocnice tehdy dostali, se podařilo jako projektanta získat právě Hansena,“ vypráví můj průvodce. O tom, jak byl Theophil Hansen ceněn, svědčí i to, že byl v Rakousku povýšen do šlechtického stavu, a mohl se tedy psát von Hansen.

Alois Pražák známého architekta pověřil, aby ve stylu pozdní italské renesance postavil jeho dům. Mimochodem von Hansen je také autorem sousedního Besedního domu, který slouží jako brněnská koncertní síň.


Zobrazit polohu Pražákova a Místodržitelského paláce v Brně na větší mapě