Boris Šťastný, poslanec

Hlavní aktér vyjednávání o nové vládě premiér Mirek Topolánek je v Londýně. V Praze se zatím množí spekulace o možných jménech do vlády. Jedna spekulace za všechny: Novým premiérem úřednické vlády by se mohl stát Miroslav Kalousek, pokud by opustil řady KDUČSL. Jaká dohoda nakonec mezi stranami vznikne, napoví možná zítřek, kdy budou jednání pokračovat. Premiér ale už včera měl problém se svými poslanci. Ti se vzbouřili proti údajné dohodě, kterou odprezentoval předseda ČSSD Jiří Paroubek. Mají poslanci ODS vůbec dostatek informací o jednáních svého šéfa? Opravdu si všichni jednotně myslí, že má být Mirek Topolánek znovu pověřen sestavením nové vlády? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je poslanec ODS, místopředseda zdravotního výboru Boris Šťastný. Dobrý den.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Dobrý večer.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Je pravda, že jste se včera na klubu ODS vzbouřili proti premiérovi? Alespoň tak o tom píší dneska noviny.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak slovo vzpoura nebo vzbouření je silné slovo, faktem je, že tam probíhala poměrně živá diskuse na téma okolo sestavování nové vlády.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Co vám vadilo hlavně, vám osobně?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak nechci říkat, co vadilo mně osobně, obecně ta diskuse probíhala zejména v rozsahu tom, že předseda ČSSD Jiří Paroubek v nočních hodinách odprezentoval určité parametry údajné dohody mezi sociální demokracií, ODS, KDUČSL a Stranou zelených, a některé ty parametry skutečně působily jak červený hadr na býka pro řadu členů ODS.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já jenom připomenu, co řekl Jiří Paroubek v televizi večer. Mluvil o tom například, že křesla si rozdělí půl na půl, tedy polovinu vládních křesel dostanou úředníci nominovaní za ČSSD a druhou polovinu si ODS, lidovci a zelení rozdělí. Také se tam vyjadřoval o tom, že bude jména konzultovat s komunistickou stranou. To byla teda věc, která vám hodně vadila evidentně?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Skutečně pro občanské demokraty je zcela nepřijatelné, aby komunistická strana se jakýmkoliv způsobem, byť konzultačním, podílela na sestavování jakékoliv, i přechodné vlády, čili to byla věc, která skutečně velmi vadila, v ODS panují, a nejenom myslím v poslaneckém klubu ODS, ale i v celé členské základně panují velké obavy z toho, aby sociální demokraté skutečně neumožnili komunistům daleko větší vliv na moci a daleko větší vliv při sestavování této vlády nebo při dohodách, které se tvoří. Druhá věc samozřejmě předmětem diskusí bylo to uspořádání, nakolik do budoucna by bylo šťastné či nebylo šťastné pro Občanskou demokratickou stranu, ale nutno říci, že žádná dohoda podle pana premiéra Topolánka ještě neexistuje a vše údajně v Kramářově vile byla pouze předběžná jednání a spíše to pokládám za nešťastnou záležitost ze strany předsedy sociální demokracie, který prezentoval některé zřejmě mezivýsledky a tím způsobil určitý chaos na politické scéně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nicméně pokud by Jiří Paroubek konzultoval nebo se scházel s komunisty a bavil se s nimi o vládě, tak podle vás ODS jednoznačně má jaksi zrušit všechna jednání?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že to je jednoznačná záležitost, já myslím, že se k tomu vyjádřil včera i Mirek Topolánek ve svém tiskovém prohlášení odpoledne, kdy vyloučil to, že by komunisté jakýmkoliv způsobem zasahovali do těchto jednání, nicméně jednou to bylo vyřčeno ze strany předsedy Paroubka a zřejmě to neřekl jen tak náhodou, čili my jsme ta jeho slova museli brát vážně a vážně je bereme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vyčetl jste Mirkovi Topolánkovi, že příliš ustupuje při těch vyjednáváních o nové vládě sociálním demokratům? Alespoň tak o tom také dneska psaly třeba Hospodářské noviny, ale i další.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ne, v tom tady debata nebyla, já myslím, že Mirek Topolánek i jednotliví ostatní vyjednavači v tom tříčlenném týmu mají poměrně široký mandát, ve kterém se mohou pohybovat, a my jim nechceme žádným způsobem ten mandát zužovat, nebo já aspoň si myslím, že by nebylo dobré jim ho zužovat. Druhá věc je, že samozřejmě výkonná rada ODS uložila nějaké mantinely, a ty se v průběhu času samozřejmě mění nebo mohou měnit a lze očekávat, že výkonná rada ODS opět zasedne a dá určitý směr těm vyjednavačům, ale o tom ta debata skutečně nebyla.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi, vy jako poslanci Občanské demokratické strany, kteří se neúčastní těch jednání s Jiřím Paroubkem a dalšími představiteli těch ostatních stran, jaké máte informace od Mirka Topolánka, když se všechno dozvídáte od Jiřího Paroubka z televize?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
My jsme, co se týče právě toho včerejšího dne, měli více informací z novin a televize.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Je to komunikačně špatně od Mirka Topolánka?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak já zase nechci ho hájit ani ho nechci na druhou stranu tady potápět, ta situace těch vyjednavačů není jednoduchá, oni se opravdu musí sejít a hledat nějaké řešení. Je faktem, že ta situace se mění hodinu od hodiny a že oni opravdu v některých chvílích nedokáží komunikovat úspěšně s poslaneckým klubem nebo výkonnou radou, ale to není výtka, to je prostě situace, kdy sedíte uzavřeni v nějaké místnosti s druhou stranou a snažíte se najít nějaký konsensus, čili za to já bych ho určitě nekritizoval. Druhá věc je, že si myslím, že výkonná rada ODS by měla dát vyjednavačům nějaký silnější mandát a přesnější politický mandát a přesnější politické zadání, to znamená měla by jasně říci, co je přijatelné pro Občanskou demokratickou stranu stran budoucího vládního uspořádání té přechodné vlády a co přijatelné není. To, že není přijatelné jakékoliv zapojení komunistů, tak to ví malé dítě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to je jasné, to jste říkali od začátku, ale co třeba takové to rozdělování těch křesel, kdy jsme slyšeli: polovina křesel pro ČSSD, zbytek by si rozdělily vládní strany? Vymyslel si to Jiří Paroubek, když o tom mluvil, nebo si to vymyslela média, je to všechno překrouceno, co vám k tomu řekl Mirek Topolánek?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Já to opravdu nevím, nám pan premiér Topolánek k tomuto nedal nějaké bližší vysvětlení, pouze to, že žádná pevná dohoda není a že jsou to všechno jenom určité výsledky mezi jednání a že není nic dojednáno, čili my v tomto ohledu nemáme nějaké bližší informace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A co by tedy měla výkonná rada, jaký silný mandát byste si vy konkrétně představoval, tedy s kým se má vyjednávat, o jaké vládě?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Určitě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Podle vás o jaké vládě tedy by se mělo vyjednávat?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že výkonná rada by měla dát většinovým hlasováním nějaký návod nebo jasný mandát svým vyjednavačům, kam až mohou zajít a kam zajít dál už není možné, čili z mého pohledu by se měla výkonná rada usnést na tom, zda ODS je připravena na takovéto vládě participovat, zda skutečně takto široká koalice je vhodná pro Občanskou demokratickou stranu pro to přechodné období do předčasných voleb, nebo není.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy si myslíte, že není z toho, co vás slyším říkat?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ne, to nechci říci, ono je to velmi složitá situace, ono to má mnoho konsekvencí, jestliže si řekneme, že by Občanská demokratická strana se měla podílet na takové vládě, tak musíme vědět, kdo by jí zastupoval, jaký mandát by tito odborníci měli, jakým způsobem by jejich další působnost byla spojována s politikou ODS nebo nebyla, protože je potřeba si uvědomit, že ta vláda už za pár týdnů si nikdo nevzpomene, kdo ji sestavoval, ale občané a voliči budou řešit, kdo jí dal důvěru a kdo jí drží u moci, čili kdo jí tu důvěru dává až do předčasných voleb, čili to je velmi důležitá věc a my v tom musíme být velmi opatrní.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, a souhlasíte s tím, že vyjednávají čtyři strany, je to vůbec nutné, neměly by vyjednávat jenom ty dvě velké strany? To by pohodlně stačilo, bylo by to těch 101 hlasů.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ne, já si myslím, že skutečně je správné, že vyjednávají čtyři strany, to je správné, my jenom musíme opravdu velmi dobře vědět, kam až je možné zajít, a myslím, že největší problém skutečně, který nastal na klubu Občanské demokratické strany, bylo vyjádření Jiřího Paroubka, že konzultuje řadu věcí nebo že hodlá personální obsazení konzultovat s komunisty. To skutečně byl velký problém a pro nás je tato věc zcela nepřijatelná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
S tím, že to bude vláda úřednická, nikoliv politická, s tím jste se smířili?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
No, zajímavé bylo, že existuje jakési usnesení, které jednomyslně přijal poslanecký klub ODS a následně myslím i výkonná rada, že ODS se nebude podílet na žádné apolitické vládě, úřednické, a především je tam usnesení, že podporujeme Mirka Topolánka jako jediného možného kandidáta na předsedu takové vlády. Pokud se ta situace mění nebo změnila, tak já skutečně očekávám, že Mirek Topolánek svolá výkonnou radu a tam se o tom poradíme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Podle vás je špatně, že vzniká úřednická vláda? Ptám se vyloženě na váš názor, řekněte.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ne, já si myslím, že všechny varianty jsou možné, podle mě je teď důležité, aby se našlo řešení mezi jednotlivými politickými subjekty, a já opravdu nechci blokovat nějakým svým jednostranným vyjádřením tato jednání. Důležité je, abychom se shodli na zaprvé termínu předčasných voleb, to se snad už podařilo, zadruhé, a to bohužel ODS v tomto není dostatečně aktivní, ale podle mě by měla být aktivnější, my bychom měli velmi důsledně žádat změnu volebního systému po ostatních politických stranách, protože to, co se tady děje už několikáté volební období, je katastrofální situace pro celou zemi, pro všechny občany. Všichni vidíte, že všechny ty vlády byly odkázány na hlasování jednoho dvou jednotlivců.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A po předčasných volbách může nastat úplně stejná situace.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Může nastat naprosto stejná situace, čili já jsem přesvědčen, že ODS by měla aktivním způsobem žádat po sociální demokracii a všech ostatních demokratických stranách v parlamentu změnu volebního systému s posílením většinového prvku, aby bylo jasné, například bonus pro vítěze a tak dále, aby bylo jasné, že tato situace se nebude opakovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A podle vás je možné už něco takového prosadit teď do předčasných voleb?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že by to bylo možné prosadit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Že by to měl být jaksi jeden z pilířů té vlády, ať už bude úřednická nebo maková?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Nikoliv vlády, ale té dohody. Já jsem přesvědčen, že bychom se měli dohodnout na termínu předčasných voleb, v říjnu říkáme nyní, čili co nejdříve, to je možné, v říjnu je to technicky prosaditelné, a zadruhé změnit volební systém tak, aby byly posíleny většinové prvky a neopakovaly se patové situace a přeběhlictví.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká pražský poslanec ODS Boris Šťastný ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Vy jste pracoval v letech 2003 až 2006 jako poradce prezidenta Václava Klause, radil jste mu v oblasti zdravotnictví. Spolupracujete ještě s ním nějak neformálně? Minimálně přátelé jste.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
My se běžným způsobem potkáváme s panem prezidentem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A když se tak běžným způsobem potkáváte, tak potkali jste se i v těch uplynulých dnech po pádu vlády?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ne, co se týče tohoto období, tak jsme spolu hovořili opravdu velmi krátce náhodně a já jsem s ním tuto věc žádným způsobem nekonzultoval.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekl byste o sobě, že politicky máte blíže k Václavu Klausovi než k Mirkovi Topolánkovi?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Rozhodně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Rozhodně. V čem vám vadí Mirek Topolánek?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
To není tak, že by mi vadil Mirek Topolánek, já spíše patřím k tomu křídlu v Občanské demokratické straně, které neříká, že ODS by měla mít, jak říká Mirek Topolánek, tvrdé jádro měkký obal, já v řadě ohledů spíše jsem byl a jsem, například co se týče Lisabonské smlouvy, ale i dalších věcí, jsem spíše patřil k tomu konzervativnějšímu křídlu, ale to není důležité, ODS je obrovskou stranou a velmi širokou a myslím, že všechny názory se tam dají uplatnit, takže v tom to asi nebude.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vám se hodně nelíbilo, když premiér vystoupil se svým prohlášením, že po pádu vlády kdy řekl, že vlastně z toho jeho pádu měli radost na Hradě, na pražském magistrátu a taky v Kremlu. Myslíte si, že to mohl být i důvod, proč ho Václav Klaus zatím nepověřil sestavením nové vlády?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
To já si nemyslím, já myslím, že pan prezident Klaus postupuje v rámci ústavy, postupuje transparentně, jasně, předvídavě, stejně jako v mnoha minulých případech, pozval si předsedy všech parlamentních stran demokratických a vyjednával s nimi, dal jasný návod, co si představuje, a myslím si, že to, co řekl, je zcela logické a myslím, že všichni aktéři tak podle toho i postupují, snaha najít řešení, jasnou dohodu na většině mezi jednotlivými stranami v parlamentu, to je přece logické, jak jinak by se tato situace dala řešit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A souhlasíte s tím, co říká Mirek Topolánek i další představitelé z ODS, že by to měl být znovu on, kdo bude sestavovat novou vládu, byť v ní nebude?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak toto rozhodnutí je na panu prezidentovi, já si myslím, že bych mu ho nerad bral, lze očekávat, že když pan předseda Topolánek přijde s řešením, a já očekávám, že s takovým řešením přijde, a všichni vidíme, že se nějaká dohoda rýsuje, tak nevidím důvod, proč by nebo nemyslím si, že pan prezident by ho nepověřil nebo nerespektoval takovou dohodu. Prostě není možné si myslet, že prezident republiky za nás politiky v parlamentu něco vymyslí, ta situace je velmi komplikovaná, je tam těsná, existuje velmi těsná většina nebo už neexistuje ani těsná většina, a prostě pokud se nedohodneme v parlamentu, tak prezident republiky nemá příliš možností. Já věřím, že k té dohodě na úrovni Poslanecké sněmovny dojde.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nicméně Mirek Topolánek třeba včera znovu opakoval, že oproti ústavním zvyklostem ho prezident zatím nepověřil a tak dále, mělo by to být podle vás automatické, že on jako šéf nejsilnější strany bude sestavovat novou vládu, byť v ní, jak on říká, nemusí být?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak pan prezident Klaus dvakrát pověřil Mirka Topolánka po těchto volbách už, čili myslím, že tam je evidentní, že ty zvyklosti existují, teď je situace o to složitější, že skutečně jsme v období hospodářské krize, jsme v době předsednictví, jsme kousek od předčasných voleb, toho času tam moc není a lze očekávat, že musíme najít jasnou dohodu, kdy budeme mít většinu na základě dohody politických stran, proto plýtvat okamžitě nějakými pokusy tím, že automaticky přistoupíte k jmenování toho či onoho, aniž máte jistotu, že ten politik konkrétní má nějaké konkrétní řešení, podle mě by nebylo správné, takže já si myslím, že ten postup, který zvolil pan prezident, je transparentní, jasný a všem srozumitelný a správný.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že ten, kdo bude sestavovat vládu, by potom měl tu vládu nutně vést?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Nemusí to tak být přeci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já vím, že to tak nemusí být, já se ptám na váš názor, jestli je to nezbytně nutné v této situaci, aby si ten úředník, který třeba bude sestavovat tu vládu, už tam dal svoje lidi, anebo jestli to může klidně udělat Mirek Topolánek a bude to fuk?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Nezbytně nutné je, aby se předseda Topolánek dohodl s předsedou Paroubkem na nějakém řešení a ideálně se k tomu řešení přidaly ty dvě menší strany, čili Strana zelených a KDUČSL, to je nezbytné, všechno ostatní nezbytné není.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
V médiích se objevují různé spekulace o možných členech vlády, dnes přišla zpráva podle serveru ČeskáMédia.cz nabídl údajně Václav Klaus Miroslavu Kalouskovi, aby se stal premiérem úřednické vlády. Připadá vám to pravděpodobné, zaslechl jste to?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Nezaslechl jsem to, slyším to od vás poprvé.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A připadá vám to pravděpodobné?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Nevím, nemohu to komentovat, opravdu slyším to od vás poprvé a nevím, jestli je to pravděpodobné, nebo ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A byl by podle vás Miroslav Kalousek dobrým premiérem, dovedete si to představit?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Já si myslím, že Miroslav Kalousek je zkušeným politikem, čili myslím si, že by tu situaci zvládl, ale opravdu je to spekulace, kterou mi tady říkáte, já jsem to nikde v Poslanecké sněmovně za dnešní den nezaslechl.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jiří Paroubek dnes řekl, že dohoda o nové vládě bude do neděle. Tipl byste to stejně?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Je to možné, je to pravděpodobné, že nebude zítra, nebude v pátek, nebude v sobotu, je to logické, protože myslím, že administrativa se připravuje na návštěvu amerického prezidenta a je s tím spojena řada záležitostí, čili já neočekávám, že bude časový prostor na nějaká zásadnější jednání do odjezdu amerického prezidenta, čili je to možné, ale to opravdu nemohu komentovat, to je věštectví z koule.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká poslanec Boris Šťastný z ODS. Vy jste zároveň také místopředsedou zdravotního výboru v Poslanecké sněmovně. V Poslanecké sněmovně jsou teď dva návrhy na úplné zrušení poplatků u lékaře, teď je bude projednávat právě zdravotní výbor. Stále si myslíte, že ty poplatky jsou přínosem, že by neměly být úplně zrušeny?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak nejenom, že si to myslím, veškerá data tomu nasvědčují. Vezměte si, že jsme získali do systému o 10 miliard korun více, z toho 5 miliard jsou úspory, 5 miliard jsou poplatky, máme skutečně jasná čísla ze zdravotních pojišťoven o desítky procent úspory, snížení počtu návštěv u lékaře, na pohotovosti, ušetření v oblasti lékové politiky. Vždyť ten systém funguje, proč by se měl nějakým dalším způsobem měnit, nyní jsme provedli velkou korekci, osvobodili jsme velké skupiny, ať už jsou to děti do 18 let nebo seniory nad 65 let.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak ty jste neosvobodili od poplatků, těm se jenom snadněji dosáhne na ten limit, jak se říká.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
To není pravda, my jsme děti do 18 let jsme samozřejmě osvobodili.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, děti do 18 let, ale seniory nad 65 let, tam se lépe dá dosáhnout na ten limit.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Na ten limit. A další věc je, stejně tak jako vláda se dostala do těžké situace, tak nyní je to i české zdravotnictví, které se vlivem sociální demokracie dostává do těžké situace. Vy jste nezmínila a málo se zmiňuje to, že ta vláda skutečně padla z rukou sociálních demokratů. Byl to Jiří Paroubek a ČSSD, kteří navrhli hlasování o důvěře vládě v době českého předsednictví, byla to sociální demokracie a komunisté, kteří hlasovali proti této vládě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Také to byl Vlastimil Tlustý, váš poslanec, také to byl Jan Schwippel, váš poslanec.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ano, ale vezměte si, také to byly kolegyně Zubová a Jakubková, které byly vyloučeny ze Strany zelených, prostě ta situace, toto jsou jednotlivci a každý z nich měl nějakou motivaci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale zpět k těm poplatkům, protože to je velmi důležité.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Ale zpět k těm poplatkům, protože ono to ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Hrozí podle vás, jasná otázka, hrozí podle vás, že sněmovna teď ty poplatky úplně zruší?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak samozřejmě, že to hrozí, sociální demokraté protlačili ten návrh prvním čtením, oni postupují tak, že nepárují naše poslance, nepárují ministry, kteří jsou v Bruselu nebo v rámci povinností v zahraničí, máme tam dva těžce nemocné poslance, kteří jsou hospitalizováni a často nejsou vypárováváni, prostě ta situace je tristní, hlasují se sociálními demokraty a komunisty, hlasují dvě poslankyně za Stranu zelených, které byly z ní tedy sice vyloučeny, ale které za ni kandidovaly, poslanec Hovorka za lidovce, opravdu ta situace hrozí a je možné, že do prázdnin se také můžeme dočkat toho, že regulační poplatky budou úplně zrušeny. Bohužel.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A bude to podle vás také proto, že se přiblíží volby a že třeba i některé další strany mohou ucítit jakousi šanci se předvést, zalíbit se voličům, a že by mohli hlasovat právě i další poslanci?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak přece je jasné, že od opozice to je čistokrevný populismus, že to nic jiného není. Vždyť David Rath v minulosti ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já teď mluvím o tom, jestli podle vás hrozí to, že se přidají i poslanci další z koalice, právě jak ucítí takovou jakousi příležitost předvést se před volbami?

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
To nevím, to já nedokážu teďka předjímat, já doufám, že ne, ale znova říkám, sociální demokracie a David Rath v minulosti navrhovali regulační poplatky pro pobyt v nemocnici, za transport nemocných a tak dále a tak dále, dnes obrátili, je to hezká karta, jak se snažit vyhrát volby, tak v ní prostě pokračují.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
David Rath říká, že jenom dostal rozum.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Tak to jsem rád, že dostal rozum, ale on tu není, já to nechci dál komentovat, ale všichni prostě víme, že je to hezká karta, jak se snažit populistickým způsobem vyhrát volby bez ohledu na české pacienty a bez ohledu na to, co se v tom zdravotnictví děje, a především bez ohledu na to, jakým způsobem budeme postupovat dál.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká poslanec ODS Boris Šťastný. Děkuju za návštěvu, na shledanou.

Boris ŠŤASTNÝ, místopředseda zdravotního výboru, poslanec /ODS/:
Hezký večer.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Za chvilku vás čekají další zprávy Radiožurnálu, Helena Šulcová přeje hezký den.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.