Bezpečnost penzijních fondů

29. duben 2002

V jednom z vašich dotazů si stěžujete, že sice zástupci asociace penzijních fondů a Ministerstva financí tvrdí, že penzijní připojištění je bezpečné, ale na druhou stranu fondy i přesto krachují. Příkladem může být fond Viva nebo Vyšehrad. Absolutní bezpečnost vkladů na fondech asi nezajistí nikdo a nebylo by to ani možné, protože jedině určité riziko při investování, může přinést také výnos.

Jde o to, aby investice fondů, kterými zhodnocují vložené peníze, nebyly nepřiměřeně rizikové. Proto musí podle zákona investovat jenom do nejsolidnějších cenných papírů.

Kantor: Jsou to hlavně dluhopisy, pokladniční poukázky vydávané státem a ČNB, akcie bank a významných podniků garantovaných státem, nemovitosti. Nově mohou penzijní fondy investovat do zahraničních cenných papírů, ale opět jen do dluhopisů států a centrálních bank států OECD.

Slovo stát se ve vysvětlení prezidenta Asociace penzijních fondů Milana Kantora vyskytovalo velmi často a stát nejenže svými dluhopisy nabízí investiční příležitost, ale také kontroluje činnost fondů. A to hned dvěma institucemi - Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry. Ty by proto měly odhalit případné nesrovnalosti a včas zasáhnout, i když ne vždy se to zcela podaří. Za sedm let zkrachovalo zatím 12 fondů, hlavně těch menších, a to postihlo asi dvě procenta z dvou a půl milionu účastníků penzijního připojištění. Ale ještě zpátky ke kontrole. Důležitý je i depozitář, tedy banka, přes kterou fond účtuje.

Kantor: Depozitář vede veškeré účty penzijního fondu, hlavně účet příspěvkový, na který přicházejí všechny příspěvky účastníků, investiční účet, ze kterého provádí úhradu za sjednané investice a také veškerý platební styk, to znamená úhrady za služby, pronájmy, provoz. Depozitář v případě, že najde nějakou nesrovnalost nebo podezřelou platbu, musí u fondu zasáhnout a zároveň to oznámit státnímu dohledu. A ještě jsou tu klienti. Pokud fond, kde jste připojištěni, se vám z nějakého důvodu nezdá, můžete kdykoliv přejít k jinému i se svými penězi. Ani u dvanácti dosud zbankrotovaných fondů není situace jejich zákazníků beznadějná.

Kantor: V pěti případech penzijních fondů byly nároky účastníků vypořádány v plné výši, u dalších ještě likvidace není ukončena, probíhá konkurzní řízení, kde budou nároky účastníků uspokojeny asi ne zcela v plné výši.

autor: alh
Spustit audio