Bertramka jim patří, klíče od ní teprve dostanou

01047604.jpeg
01047604.jpeg
Známá pražská vila Bertramka by dnes měla být navrácena po více než dvaceti letech sdružení Mozartova obec. Jestli se tak opravdu stane, zatím není jasné. Radnice Prahy 5, která vilu vlastnila, se nedokáže dohodnout se sdružením na předání klíčů od Bertramky.

Bertramka podle pravomocného soudního rozhodnutí patří už od 24. září Mozartově obci. Ta ji v roce 1929 odkoupila od nadace Mozarteum, která spravovala odkaz Wolfganga Amadea Mozarta včetně cenných rukopisů a dokumentů. Právě na Bertramce vznikla například opera Don Giovanni.

Už před 220 lety měl ve vile letní sídlo tehdy slavný klavírista a skladatel František Xaver Dušek a jeho manželka Josefína. Jejich hostem byl několikrát Wolfgang Amadeus Mozart a pro Josefínu složil známou árii Bella mia fiamma, addio.

Z dalších majitelů se vile opakovaně věnoval i obchodník Lambert Popelka a pokračoval v tom i jeho syn. Poslední majitelka vilu v roce 1925 odkázala nadaci Mozarteum ve Vídni. V majetku Mozartovy obce byla Bertramka i s rozsáhlou expozicí a dokumentací do roku 1986, kdy ji pod nátlakem musela předat státu.

6. prosince 1958 uzavřela smlouvu o užívání Bertramky s Národním muzeem na dobu určitou do roku 1983. Pak Mozartova obec řešila otázku generální rekonstrukce.

Mozartova obec podle dochovaných fotografií předala vilu značně zdevastovanou. I to připomínají ve sporech kolem Bertramky zástupci městské části Praha 5 - jmenovitě mluvčí Radovan Myslík: "Prohráli jsme soudní proces. Soud rozhodl, že máme vrátit Bertramku Mozartově obci. O Bertramku jsme se vzorně starali po celou dobu fungování městské části, investovali jsme do ní 41 milionů."

Památník Wolfganga Amadea Mozarta založilo v roce 1956 Národní muzeum. Předseda Mozartovy obce Tomislav Volek připomíná, že veškerou dokumentaci nevyčíslitelné hodnoty převzalo právě z expozice na Bertramce:

"Od září jsme zapsaní jako majitelé, ale neobrátilo se na nás ani České muzeum hudby, ani Jančík a tak dál."

Poněkud nepřehledná pře o vilu Betramka tak s velkou pravděpodobností souvisí s uvedenými fakty. Radnice Prahy 5 bude po novém majiteli požadovat 41 milionů korun a Mozartova obec bude naopak s velkou pravděpodobností požadovat navrácení toho, co na Bertramce bylo už od 50. let minulého století nashromážděno.

Betramka by měla získat zpět svůj ztracený lesk

Už skoro dvě století je pražská vila Bertramka spojována s Mozartovým pobytem v Praze a je jakýmsi "mozartovským památníkem". Proto jsou diskuse kolem navrácení Bertramky Mozartově obci tak bouřlivé a intenzivně sledované.

Je vůbec dobře, že vila a celý přilehlý areál Bertramky patří opět Mozartově obci? Jindřich Bálek, hudební publicista z Českého rozhlasu 3 - Vltava, se domnívá, že ano:

"Existují pro to dva důvody. Prvním z nich je důvod právně-morální: jestliže vrchní soud a předtím i Ústavní soud jasně řeknou, že Mozartově obci byla Bertramka zabavena neoprávněně, tak jim po právu náleží. Druhý důvod je obecně kulturní: všude ve světě je běžné, že menší instituce spravují majetek a zároveň jej využívají tak, aby to mělo obecný užitek a prospěch."

V této souvislosti Jindřich Bálek dodává, že věří, že Mozartova obec bude schopná na Bertramce znovu obnovit koncertní a výstavní činnost. Zároveň naznačuje, že situace obce je mimořádně těžká: zdědila sice Bertramku, nezdědila však její, dokonce i běžný, inventář.

Městská část Prahy 5 zároveň bude s velkou pravděpodobností po novém majiteli vily požadovat jako náhradu 41 milionů korun, které během svého spravování Bertramky do jejího rozvoje vložila. "Praha 5 na tom, že někomu pronajímala Bertramku, rozhodně neprodělávala," upozorňuje však hudební publicista. "Kromě toho pro provozování podobné vily je třeba vybudovat celou síť dalších vazeb a kontaktů a Mozartova obec takovou možnost zkrátka neměla. A to, že odevzdala památku na konci 80. let ve špatném stavu, je dáno především tím, že od 50. let minulého století o vilu prakticky nemohla pečovat."

Na závěr Jindřich Bálek svůj postoj shrnuje: "Je třeba zasadit se o to, aby památka měla opět svůj lesk. Aby nebyla pouhým místem, kde se pořádají příležitostné koncerty, na kterých se dá snadno vydělat."

Mozartova obec si vilu Bertramka převzala v poslední chvíli

Radnice Prahy 5 by měla nyní, ve středu 2. prosince kolem 15.00, předávat známou pražskou vilu Bertramka sdružení Mozartova obec. Už včera dvacetiletý soudní spor vyústil v poměrně hlučnou výměnu názorů obou táborů přímo v areálu vily. Jaká je situace dnes, kdy by měli členové sdružení, kteří se věnují odkazu Amadea Mozarta, vilu převzít?

Ještě deset minut před 15. hodinou se do prostorů areálu vily Bertramka žádný ze zástupců Mozartovy obce nedostavil. Na místě už naopak bylo dokonce několik zástupců městské části Prahy 5.

Ta podle zjištění reportérky Michaely Veteškové skutečně podniká veškeré možné kroky, aby mohla klíče od historické vily zástupcům Mozartovy obce předat. Z jejich pohledu však Tomislav Volek, předseda Mozartovy obce, předání bojkotuje.

Členové Mozartovy obce napínali jak zástupce Prahy 5, tak čekající novináře do poslední chvíle. Jen krátce před 15. hodinou totiž z auta před Bertramkou vystoupil Tomislav Volek, aby si vilu převzal.

Zdá se, že celý spor o historickou vilu tak má šťastný konec. Odpověď na otázku, jak se bude Bertramce ve správě Mozartovy obce dařit, však přinese teprve čas.

Náměty na reportáže a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podkuzi@rozhlas.cz.