Auto na náhradní díly: Nechat si je můžete, ale karosérii vám nezlikvidují zdarma

šrotovné
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy šrotovné

Na Žurnál servis se obrátil posluchač, který má doma tři favority a jeden je na odpis – on by si z něj ale rád nechal motor a další součástky na náhradní díly. Je to možné? A jak se takto zlikvidované auto odhlašuje z registru? Ptali jsme se Josefa Pokorného, ředitele odboru provozu silničních vozidel na ministerstvu dopravy.

V zásadě je takové odhlášení vozidla velmi podobné postupu, který volíme, když odhlašujeme kompletně zlikvidované auto. „Od vstupu do EU je v Česku podmínkou vyřazení vozidla předložení dokladu o takzvané ekologické likvidaci. To znamená, že vůz předám takzvanému místu pro sběr a zpracování autovraků, a to mi vystaví příslušné potvrzení,“ popisuje Pokorný.

Zařízení, kde vozy ekologicky likvidují, vám kompletní vůz přijmou zdarma, nebo vám za něj dokonce ještě něco zaplatí. Když přivezete k sešrotování auto, že kterého jste vyndali „vnitřnosti,“ počítejte s tím, že to bezplatné nebude.

„Když si chci některé části vozidla ponechat, neodevzdat je, tak mohu; je to pouze odlišné tím, že pak mi takovéto vozidlo nemusí to sběrné zpracovatelské místo převzít bezplatně. Můžu očekávat, že po mně budou požadovat určitou úhradu,“ vysvětluje expert.


Nový zákon udělá tlustou čáru za vozidly, která dlouhodobě neexistují a jsou pouze formálně vedena v registru. Stát si s nimi jednorázově poradí, ale pro občany nadále zůstává povinnost: vyřazuju-li vozidlo, měl bych mít vždy příslušný doklad o předání sběrnému zpracovatelskému místu.

Problémy s vyřazením vozidla z registru řeší i lidé, kteří papírově vlastní auto – to ale ve skutečnosti už dávno předělali na kurník nebo rozprodali na díly. „Pomůže patrně novela zákona od 1. ledna 2015. Podle ní pokud je vozidlo déle jak rok a půl v dočasném vyřazení a ve stanovené době se k němu nikdo nepřihlásí, to znamená nezajde na registr a nenahlásí, kde to vozidlo se nalézá a jakému účelu je užíváno, tak mu jej úřad trvale vyřadí,“ nastínil Pokorný.

Kromě vyřazování aut z registru nový zákon upraví i pravidla pro přepisování aut na nového majitele. Dnes je totiž možné, aby majitel vůz odhlásil s tím, že ho prodal – ale pokud ho nový majitel nepřihlásí, auto zůstane v jakémsi vakuu.

„Nový vlastník se do půl roku musí přihlásit, požádat úřad o doregistraci vozidla; pokud tak neučiní, bude vozidlo také vyřazeno z registru,“ popisuje úředník chystané přechodné ustanovení.

Od Nového roku pak už k podobným situacím docházet nebude. Změna majitele vozidla totiž už nebude probíhat ve dvou krocích, ale najednou: úřad na základě společné žádosti vždy auto odhlásí od původního majitele a okamžitě připíše tomu novému.