Architektonický šok – barokně rozjásaná gotika na Starém Městě pražském

19. září 2010
Po Česku

Pražské Staré Město se může pochlubit celou řadou nádherných a taky historicky cenných chrámů. Ať už je to chrám Panny Marie před Týnem, svatého Jakuba anebo svatého Salvátora. Mezi nejkrásnější a nejcennější se rozhodně řadí i kostel svatého Jiljí, který patří k sousednímu klášteru bratří dominikánů.

Proč byl kostel svatého Jiljí významným místem i za husitských bouří a jak se proměnil v dominikánský klášterní komplex, jsme se dozvěděli v sobotním výletu Po Česku.

„Pro klášter je kostel určitým srdcem, takže jsme vlastně na místě pro celý klášter nejdůležitějším a také nejstarším,“ začal svůj výklad páter Romuald Rob, podpřevor řádu dominikánů, jehož konvent, čili komunita bratří, sídlí v sousedním klášteře u svatého Jiljí.

Kostel byl vyprojektován jako vysoká trojlodní stavba už v polovině 14. století. Jeho původní gotickou podobu dokládá třeba skvostný portál, který můžete vidět venku na jižní straně. „Když sem přicházíte zvenku, můžete prožít určitý architektonický šok, protože plášť kostela je gotický a člověk čeká určitou strohost a přísnost i uvnitř. Pak ovšem vstoupí a spatří rozjásané baroko,“ vysvětluje můj průvodce.

Věž kostela svatého Jiljí

Interiér kostela začali dominikáni proměňovat do barokní podoby ve 30. letech 18. století a na úpravách se tehdy podílel třeba slavný architekt František Maxmilián Kaňka. „Říká se, že barokní interiér kostela byl sponzorován španělským královstvím. Proto je asi zdejší baroko velice emotivní,“ říká k tomu páter Romuald.

Kostel svatého Jiljí má několik skvostných oltářů s cennými plátny, také nádherné zpovědnice, vyřezávané barokní lavice anebo krásné varhany. „Asi nejvzácnějším a nejstarším v tomto kostele je kříž Mistra Týnské kalvárie, který se nachází v předním levém oltáři,“ ukazuje páter Romuald.

A zmínit musíme také jednoho slavného barokního umělce. „Strop kostela vymaloval Václav Vavřinec Reiner, špičkový barokní freskař a malíř, a je tady také pohřben,“ upozorňuje dominikánský podpřevor.

Zvenku je kostel sv. Jiljí strohý

Reinerovy fresky právě nechávají bratři dominikáni restaurovat. A jaké jsou jejich náměty? Třeba část legendy o svatém Jiljí, světci, který je patronem tělesně postižených, žebráků, lesů, ale i kojení. Podle legendy totiž žil v souladu s přírodou a Bohem jako poustevník v lesích Galie a živil se mlékem ochočené laně.

Až si prohlédnete interiér kostela svatého Jiljí, nezapomeňte ještě nakouknout také do sousední kaple svaté Zdislavy. Jak upozorňuje páter Romuald, čeká vás tam totiž jedno překvapení: „Kaple je vyzdobena dnes už památnou mozaikou Jaroslava Šerých, na níž je svatá Zdislava a její manžel Havel. A protože mozaika byla vyrobena v roce 1989, Zdislavin manžel Havel se podobá prezidentu Václavu Havlovi. Celé dílo odráží euforii tehdejších let.“

<iframe width="510" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&amp;ie=UTF8&amp;brcurrent=5,0,1&amp;msa=0&amp;msid=100285124621005192596.000490e07f9b31eb65c51&amp;ll=50.086226,14.421186&amp;spn=0.019275,0.043774&amp;z=14&amp;output=embed">mapa</iframe><br /><small>Zobrazit <a href="http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&amp;ie=UTF8&amp;brcurrent=5,0,1&amp;msa=0&amp;msid=100285124621005192596.000490e07f9b31eb65c51&amp;ll=50.086226,14.421186&amp;spn=0.019275,0.043774&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">polohu kláštera sv. Jiljí v Praze</a> na větší mapě</small>
Spustit audio