Alexandr Vondra, senátor

Na skončeném summitu se Evropská unie pokusila přimět Irsko, aby úspěšně zopakovalo referendum o Lisabonské smlouvě - jaké záruky mu přesně hodlá dát? Vyjde plán Unie na přijetí Lisabonské smlouvy pod vedením Česka? A musely by tyto garance pro Irsko projít českým parlamentem, jak požaduje prezident Klaus? Se senátorem a bývalým vicepremiérem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou bude v pátek diskutovat Martin Veselovský. Na Radiožurnálu v 17.30.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Hezké dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, vy jste se po většinu toho času toho půlroku, kdy probíhalo české předsednictví, zaobíral evropskou agendou, zaobíral jste se také tématem Lisabonské smlouvy, tak vysvětlete mně i posluchačům, co to bylo podepsáno v Bruselu, co to jsou ty irské garance? Text toho není nikde k vidění, mluví se pouze o garancích Irsku.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já myslím, že to uvidíte, já jsem tu finální verzi koneckonců také ještě neviděl, protože jsem jel autem teď ze Šumavy a myslím si, že na Internetu to ještě ani není, ale určitě to tam bude buď dneska večer nebo zítra ráno. Je to v podstatě rozhodnutí, je to rozhodnutí, decision anglicky, já jsem ten draft viděl, ten návrh, čili to je asi analogie, mezivládní smlouva se tomu říká v té hantýrce, není to něco, co by nyní mělo putovat rychle do parlamentu, nicméně zároveň se schválily závěry, protože přece jenom Irové, o tom se vedlo podle mě to dlouhé noční jednání, tam chtějí, aby ta garance pro ně byla, měla co nejsilnější právní sílu, tak v těch závěrech, což je text, který předchází tomu rozhodnutí, a ten se nepodepisuje, to je v zásadě politický závazek, tak je tam slíbeno, že až bude dokončena ta ratifikace, jinými slovy tedy, zejména až Irové tu Lisabonskou smlouvu předloží k tomu lidovému hlasování, referendu začátkem října, tak až doběhne ta ratifikace a smlouva vstoupí v platnost, tak pak k nějaké další smlouvě, pravděpodobně to bude přístupová smlouva, až bude přistupovat Chorvatsko nebo možná Island, tak se k tomu dodá ještě protokol, který jaksi přinese to ujištění o té plné právní síle těch garancí, které jsou obsaženy v onom rozhodnutí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a teď s tou neznalostí, o které jste mluvil, toho úplně definitivního textu, pane senátore Vondro, tak co tedy zbylých 26 členů Evropské unie garantuje Irsku jako, jak jsem to použil na začátku, platbu za to, že se znovu pokusí o referendum, které by mělo dopadnout tentokrát asi jinak než to minulé?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
To rozhodnutí je v zásadě o třech věcech, jednak o tom, že Lisabonská smlouva nepředstavuje žádný zásah do daňové suverenity států. Tady bych řekl, že je to důležité i pro nás, a já jsem rád, že v té formulaci, která tam je obsažena, tak se týká všech států, nikoliv nějakého extra buřtu pouze pro Irsko. A ty druhé věci jsou, ty druhé věci jsou jaksi více irsky specifické, ale zase pro nás možná až ne tak důležité, jedna se týká tradiční otázky irské neutrality, to jaksi není náš problém, my jsme členy NATO, která tam bude nějakým způsobem zvlášť vypíchnuta, a druhá rovina se týká rodinné politiky, otázka potratů, tak aby v katolickém Irsku, kde potraty nejsou dovoleny, tak aby nějakým způsobem skrze Brusel bez demokratického mandátu Irů nedošlo k nějaké změně politiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dá se tomu také rozumět tak, že vzhledem k tomu, že český prezident Václav Klaus zatím ještě nepodepsal Lisabonskou smlouvu a tedy neukončil její ratifikační proces v České republice, takže právě on může být tím, kdo bude držet jaksi na nějaké distanci i Irsko, protože bez jeho podpisu nezačnou ty garance takříkajíc fungovat?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Takhle, řekněme si upřímně, že to klíčové je skutečně irské referendum. Podle toho, jak dopadne irské referendum, a oni oznámili teď v Bruselu, že to chtějí uspořádat koncem, teda začátkem října, což je skoro nejzazší možný termín, tak pokud se Irové k té smlouvě postaví kladně, pokud německý Ústavní soud vynese v zásadě nějaký konformní rozsudek, a tady očekáváme rozhodnutí německého soudu, myslím, koncem tohoto měsíce, tak zbývají dvě věci, zbývá podpis českého prezidenta a zbývá podpis polského prezidenta. A já nevěřím, že pokud to irské referendum dopadne kladně, pokud německý soud do toho nehodí takříkajíc vidle, tak já si neumím představit, že by to prezident nepodepsal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak já se zeptám opačně, dokážete si představit, že Václav Klaus se všemi svými výhradami, s tím, že ještě teď před tím opravdu důležitým summitem Evropské unie poslal ten dopis Janu Fischerovi, ve kterém říkal, že to, co tam budou podepisovat ... Vy máte zapnutý telefon, pane senátore?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Nemám, já si ho vypínám. To bude váš.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já telefon s sebou nemám. Zpátky, a v tom dopise říkal Janu Fischerovi, že vláda nemá mandát na to, aby něco v Bruselu podepisovala ohledně irských garancí, tak dokážete si představit, že tu smlouvu nakonec podepíše?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já nevím, já si myslím, že to bylo takové určité alibi ze strany prezidenta. On chtěl upozornit, koneckonců pokud jde o tu obsahovou stránku věci, tak si myslím, že ten prezidentův dopis něco do sebe má, ale pokud jde o tu formální stránku věci, je to skutečně rozhodnutí, je to něco, co v té právní rovině odpovídá mezivládní dohodě, a myslím si, že, a to koneckonců v těch závěrech je to také jasně řečeno, že nejdříve ratifikovat smlouvu a pak teprve se všichni ostatní mohou zabývat vstupem toho příslušného protokolu v platnost, čili rozhodně to nemůže být nějaký důvod k tomu, aby ten podpis prezidenta byl odkládán neúměrně dlouho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A přesto říkáte, pane senátore, že ten jeho dopis má něco do sebe?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Ten dopis má, koneckonců já nevím, jestli jste četl odpověď vlády, já si myslím, že vláda tam zcela správně poukazuje na to, že ten článek ústavy, kam se, na který se prezident odvolává, tak se týká smluv typu, já nevím, smlouva o společné obraně NATO a podobně, a to nerozhodně ty irské garance při vší důležitosti nejsou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu senátor za ODS a bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. A teprve teď si vypíná mobilní telefon.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
To není mobilní telefon, to je něco jiného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, vypíná si jakékoliv elektronické zařízení, pevně doufám, že už nás nebude dále rušit. Tak když se lídři Evropské unie na tomto dvoudenním summitu v Bruselu, který teď skončil, dohodli, že by na další volební období předsedou Evropské komise asi měl být José Manuel Barroso, to znamená současný předseda Evropské komise, je to podle vašeho názoru dobrá volba?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím, že ano, že nikdo lepší v současné době není. Není ani žádný jiný kandidát, ale myslím si, že to skóre, pokud bychom hodnotili práci José Manuela Barrosa, není vůbec špatné za těch pět let. On se snažil dělat politiku reformní, on se snažil hájit principy pravidel volného trhu, on se snažil při všech těch pokusech, třeba když vystartoval francouzský prezident Sarkozy s tím protekcionismem, když navrhoval třeba v únoru, aby se ty automobilky začaly stěhovat do Francie, a vlastně podmiňoval tím ty daňové úlevy nebo tu finanční podporu, tak tady Komise stála, bych řekl, velmi pevně na straně těch, kdo chtěli respektovat ty pravidla hry, dokázal se postavit i za ty menší země, jako jsme my, čili z mého hlediska, já, kdybych v Bruselu byl, tak bych určitě mluvil o tom, že nemáme lepšího kandidáta, než je Barroso.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu výrazná většina nebo výrazná část Evropského parlamentu si to asi nemyslí, protože ten výběr vzbudil značnou vlnu nesouhlasu, druhá nejsilnější frakce, to znamená socialisté spolu se Zelenými, označili tento výběr za nezdvořile uspěchaný, což je pravděpodobně nějaký měkký termín pro to, že se jim to opravdu hodně nelíbí. Je možné, že mohou jeho volbu zablokovat?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Uvidíme, každopádně socialisté u těch voleb do Evropského parlamentu dopadli obecně spíše špatně, nejenom tedy u nás, ale prakticky v celé Evropě, s výjimkou asi dvou zemí, kde vyhráli, čili mají dneska menší počet europoslanců, než měli doposud, a jejich možnosti prosadit svého vlastního kandidáta, jsou, myslím, velmi omezené, takřka nulové. A koneckonců je to jeden z důvodů, proč ani žádného kandidáta nemají. Mohou samozřejmě, pokud se spojí se všemi dalšími, se pokoušet o různé obstrukce, faktem je, že Barroso je kandidátem té Evropské lidové strany EPP, ta má největší počet mandátů, ale aby byl Barroso schválen v Evropském parlamentu, a on musí být schválen, nestačí jenom ta shoda všech 27 členských zemí, tak je samozřejmě důležité, aby ho podpořily i některé další frakce, buď liberálové, anebo ta frakce, kterou dáváme dohromady s britskými konzervativci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože Občanská demokratická strana ohlásila rozhodnutí o vystoupení právě z té nejsilnější frakce EPP Evropského parlamentu, je to už hotový plán, bude opravdu nová řekněme euroskeptická frakce v Evropském parlamentu, ve které bude ODS a britští konzervativci?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Tak to dojednává za nás Jan Zahradil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Předpokládám, že jste s ním mluvil, pane senátore.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Ale ano, samozřejmě, že s ním občas mluvím, ale zase neznám ty detaily, ta jednání probíhají v Bruselu. Ještě podle mých informací to doladěno není, protože tam, aby ta frakce mohla začít fungovat v Evropském parlamentu, tak musí mít nejméně 25 poslanců z nejméně sedmi zemí, těch 25 poslanců, to není žádný problém, to jenom britští konzervativci mají sami, my máme devět, jsou tam Poláci, ale trošku problém je těch sedm zemí, protože samozřejmě já si nemyslím, že by bylo moudré, aby jenom kvůli tomu, že máme těch sedm zemí, tak aby na palubu se dostali nějací extremisté, to by určitě nebylo dobré.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je právě ta další otázka, protože zatím se mluví o Občanské demokratické straně, o britských konzervativcích a také o polské straně Právo a spravedlnost. Mimochodem už ta je mnohdy nazývána extrémní stranou zejména kvůli svým řekněme homofobním názorům. Nebude nehezké pro Občanskou demokratickou stranu být ve stejné frakci, jako je tato polská strana?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Tak já myslím, toto je oblast, kde s PaS my tu politiku společnou nemáme, ale zase to jsou typy politik, které se na tom evropském hřišti neřeší, čili není to, myslím, to klíčové. Jinak s Poláky, myslím, spolupracovali jsme, spolupracujeme a spolupracovat určitě budeme i v budoucnosti, takové ty geopolitické důvody nás k tomu přímo, myslím, vyzývají, čili to si myslím, že není ten klíčový problém, i když třeba v ekonomických věcech jsme v mnohém blíže třeba té platformě obyvatelské, která zůstává součástí EPP, ale to si myslím, že není ten klíčový problém samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Může být tím klíčovým problémem otázka, jestli by v té nové frakci měli být například Lotyši za stranu Za vlast a svobodu? To jsou ti, kteří se řekněme příznivě dívají na účinkování Lotyšů v jednotkách SS a říkají, že byl dobrý nápad v rámci SS bojovat proti Stalinovi za druhé světové války.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Tak toto samozřejmě problém je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Podle vašeho názoru tato strana tam být nemůže, stejně jako například maďarští nacionalisté?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Maďarští nacionalisté v žádném případě, Jobbik, to já si neumím představit, že by v této frakci byl, a samozřejmě jakékoliv podobné strany, které mají podobný řekněme hnědý program, tak to z mého hlediska by nebylo přijatelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu senátor za Občanskou demokratickou stranu Alexandr Vondra. Taková osobní otázka, jaký je váš současný vztah, pane senátore, ke Karlu Schwarzenbergovi?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Velmi dobrý, já se těším na to, Karel Schwarzenberg je, tuším, teď v lázních, ale až se vrátí, tak máme domluveno, že několik dnů spolu pobudeme v srpnu v Rakouských Alpách a budeme tam chodit na ryby a večer si sedneme vždycky a dáme si skleničku vína.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přesto, že možná už v probíhající předvolební kampani povede stranu TOP 09, která podle toho, jak to zatím vypadá, jak se profiluje, tak by mohla brát voličské hlasy Občanské demokratické straně?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím, že zas až tolik nám těch hlasů nesebere.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte, že bude neúspěšná?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Podívejte, podle mého soudu tohle to není projekt na desetiletí dopředu a určitě nemůže značku, tradiční značku ODS z politiky vytěsnit, to já si neumím představit. Důležité je, a myslím, to je mottem všech těchto aktivit, aby po těch volbách na podzim byla také jiná možnost než jenom ty dvě, které se z těch stávajících průzkumů veřejného mínění nabízejí. Dneska kupříkladu STEM zveřejnil průzkum veřejného mínění, z kterých vyplývá, že by se do parlamentu mohly dostat jenom čtyři strany, my, socani, komunisté a lidovci, a to v takových počtech, že by to fakticky znamenalo jenom dvě možnosti, buď, že socialisté udělají koalici s komunisty, a to já bych pokládal za naprosto odstrašující v době 20. výročí listopadových změn, kdyby se komunisté dostali zpátky k moci, anebo koalice velká, a tu já chápu jako krok, který je samozřejmě možný, ale zdaleka není optimální pro českou politiku, čili rozšířit ten vějíř možností.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To chápu, na druhou stranu, když, pane senátore, říkáte, že strana jako TOP 09 není projektem na desetiletí dopředu, tak se to také dá chápat, jakože to je krátkodobý projekt, který má nějaký pevně daný cíl či časový horizont.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska stejně ten trend je k té bipolaritě, prostě dvě hlavní politické strany, tak ta čísla z posledních let tomu obecně nasvědčují, ten vývoj v ostatních evropských zemích také.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy případné pohlcení TOP 09 Občanskou demokratickou stranou?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já samozřejmě nic takového nechci ani náhodou naznačovat v této fázi, ale rozumíte, celkově z dlouhodobého hlediska, když mluvíme o tom dlouhodobém hledisku, bude o těch tendencích k bipolaritě, ale té základní bipolaritě stále brání ještě existence komunistů v této zemi v počtech, které jsou způsobilé překračovat tu pětiprocentní hranici do parlamentu, a tím se to samozřejmě celé komplikuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem když už jsme hovořili o volbách do Evropského parlamentu, ODS je českým vítězem těchto voleb, neuškodilo vám to vítězství, neplánovali jste vyhrát spíš podobným rozdílem o několik koňských délek na podzim?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Ne, v žádném případě. Já jsem samozřejmě také řeči slyšel, dokonce i někteří to u nás trošku říkali, ale to je taková ta teorie vyvažování, vyhraješ jedny volby, prohraješ druhé volby.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte si, že je úplně špatná úvaha, že by vám to, teď to řeknu ve velkých uvozovkách, voliči mohli na podzim spočítat, protože přece jedno vítězství už máte za sebou tento rok?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím, že ne, že zaprvé ty volby do Evropského parlamentu byly úplně o něčem jiném.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, byly o domácích tématech, stejně jako budou podzimní volby.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Byly o domácích tématech, protože je tam často některé strany, zejména socialisté, tahaly, ačkoliv to o nich fakticky nebylo nebo ta témata se tam nerozhodovala vůbec, to přeci víme, my jsme na to mnohokrát v té volební kampani upozorňovali, ale myslím si, že já jsem tady už mluvil o tom, že jsem teď četl dnešní průzkum STEMu, a z něj vyplývá, že ty síly jsou fakticky mezi těma dvouma velkými stranami naprosto vyrovnané, že dokonce my tam vedeme o nějaké desetiny procenta, a když si vezmete ty průzkumy veřejného mínění do parlamentu, tak jsme ještě před čtvrt rokem ztráceli asi 10 %, čili rozhodně to neplatí, že by nám to vítězství ve volbách do Evropského parlamentu uškodilo. Naopak myslím si, že nás povzbudilo a že máme na čem stavět a jsme prostě plnohodnotně zpátky ve hře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jednou připomínám, že hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je senátor za ODS Alexandr Vondra. Já jsem na začátku citoval českého premiéra Jana Fischera, který dnes právě po skončeném summitu v Bruselu říkal: "V čele Evropy jsme uspěli na 100 %." A vzhledem k tomu, že summit Evropské unie v Bruselu byl řekněme posledním reálným úkolem českého předsednictví, teď do konce června už není něco podobného kalibru, tak má pravdu, uspěli jsme na 100 %?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím, že zaprvé by bylo naprosto nekorektní, kdybych tu šest týdnů práce Fischerovy vlády ohodnocoval kriticky. Oni na to měli strašně málo času, naskočili do rozjetého vlaku za velice obtížné situace poté, co se Jiří Paroubek a někteří další rozhodli tu naši vládu sestřelit, to prostě dodneška v Evropě nikdo nechápe a to předsednictví to významně poškodilo, ale pokud to stojí tak, že Jan Fischer a jeho lidé si položili za svůj cíl nebo ambici dokončit to předsednictví se ctí, tak si myslím, že ten výsledek bruselského summitu včera a dnes v tomto smyslu znamená, že teď se ten úkol podařilo splnit prakticky na 100 %.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a teď tu částku 100 % roztáhněme na celý půlrok od začátku roku 2009, z těch 100 % byste něco ubíral?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si netroufám tady dávat nějaké známkování, protože jsem v tom osobně velmi dlouho účinkoval, tak po mně nemůžete říkat, abych sám známkoval to, na čem jsem se velmi významně podílel, ale myslím si, to předsednictví bylo úspěšné, má výsledky, samozřejmě bylo poznamenáno dvěma negativními faktory. Zaprvé francouzský prezident se jenom těžko smiřoval s tím, že musel to své žezlo předávat někomu jinému, chtěl si vlastně zajistit místo v nebesích na dlouhou dobu dopředu, a k tomu samozřejmě patřilo zpochybňování našeho předsednictví ještě dřív, než vůbec začalo. To si pamatujeme tu rétoriku loni na podzim. A druhý daleko závažnější faktor, protože tohle to, s tím jsme samozřejmě museli počítat, ale to druhé, co samozřejmě zasadilo skutečně těžkou ránu, byl ten naprosto neodpovědný krok, který sestřelil vládu uprostřed toho předsednictví. Jako podívejte, vyslovit nedůvěru vládě je v demokracii normální, to se prostě stává, ale ten kontext, kdy se to stalo a za jakých okolností, tak to si myslím, že byl naprosto nezodpovědný krok a obraz o tom předsednictví v médiích i v těch západních politických kruzích toto bohužel významně poškodilo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pochopilli jsem to správně, pane senátore, tak 100 % by to za ten půlrok nebylo?

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím, že kdybychom to dotáhli bez této smutné epizody, že by to bylo velmi úspěšné předsednictví, protože skutečně my jsme dotáhli všechno to, co jsme dotáhnout měli, a to i některé věci, které nebyly jednoduché. Vzpomeňme si na plynovou krizi, do Evropy netekl přes dva týdny plyn, podařilo se nám to vyřešit, celá řada dalších věcí. Já si myslím, že jsme v tomto smyslu uspěli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu, že se nacházíme na konci Dvaceti minut Radiožurnálu pro dnešní den, tak debata o tom, o případných neúspěších českého předsednictví už bude patřit dalšímu pořadu Radiožurnálu. Alexandr Vondra, senátor za Občanskou demokratickou stranu a bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti, byl dnes mým hostem. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Alexandr VONDRA, senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Přeji hezký víkend, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.