Ako si bezpečne prenajať byt v Českej republike

11. únor 2003

O tom, že si cudzinec, v našom prípade Slovák, ktorý nemá v Českej republike trvalý pobyt, nemôže v Česku kúpiť byt, sme už v Dobrej rade hovorili. Vieme tiež, že o niektoré profesie, napr. zdravotnícky personál zo Slovenska je veľký záujem. A tak mnohí stoja pred otázkou ako vyriešiť svoje bývanie. Niektorí zamestnávatelia spolu s prácou ponúkajú aj miesto v ubytovni alebo na internáte. Lenže pre dospelého človeka to asi nebude ideálne riešenie na dlhšiu dobu.

Darina Sládečková, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu Dobrú radu pripravuje, reaguje na otázku našej poslucháčky.

Sládečková: Áno, je to mladá žena, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v jednej pražskej nemocnici a aj ona býva v spomínanej ubytovni. Keďže sa už v novom prostredí trochu zorientovala, chce si spolu s dvomi kamarátkami prenajať v Prahe byt. Trochu ich však zneistel nedávny prípad muža, ktorý si sám prenajal cudzí byt a potom ho ďalej "prenajal" niekoľkým ďalším záujemcom. Od každého z nich vybral tučnú zálohu.

Pýta sa, na čo si dať predovšetkým pozor, aby aj ony niekomu nenaleteli. Ja som o odpoveď požiadala JUDr. Alenu Růžkovú, z časopisu Byt magazín, ktorá sa tejto problematike systematicky venuje.

A. Růžková: "Záujemca o nájom bytu má v podstate tri možnosti: Najme si byt od majiteľa, ktorý má byt vo vlastníctve. Tieto byty bývajú väčšinou najdrahšie, ale zase je to, pri dodržaní určitých pravidiel, vcelku bezpečný spôsob.

Druhá možnosť je najať si družstevný byt. Prenajímateľom môže byť priamo bytové družstvo, alebo spoločenstvo vlastníkov bytových jednotiek i samotný družstevník. Chcem však upozorniť, že v poslednom prípade je potrebné vidieť súhlas družstva s prenájmom!

No a po tretie: existujú čierne prenájmy. To sú buď byty družstevné, kde družstvo prenájom neodsúhlasilo, či družstevník o povolenie ani nežiadal, alebo byty obecné, ktoré sa nesmú vôbec prenajímať. Ponuky na prenájom tohoto tretieho typu bytov nájdeme väčšinou prostredníctvom inzerátov."

Sládečková: Dr. Růžková upozorňuje, že vždy je potrebné uzavrieť písomnú nájomnú zmluvu. Pri čiernych prenájmoch bytov ide väčšinou o ústne, a i preto neplatné dohody. Naviac, pri čiernych prenájmoch hrozí riziko nielen tomu, kto byt nelegálne prenajíma, ale hlavne podnájomníkovi, čo si mnohí neuvedomujú. Môže sa dokonca stať, že im exekútor zabaví ich majetok, ktorý sa v byte nachádza. Keďže ide o čierny prenájom, v byte je oficiálne stále hlásený pôvodný nájomca, a ten môže mať dlhy. Takže sa môže stať že jedného dňa navštívi byt exekútor.

Každý seriózny prenajímateľ by nám mal na požiadanie bez problémov predložiť potrebné doklady k bytu: výpis z katastru nehnuteľností, ktorý dokladá že je vlastníkom bytu, alebo súhlas družstva s podnájmom bytu. Samozrejme by sme mali mať možnosť nahliadnuť do jeho osobných dokladov a to hneď do niekoľkých. Mali by sme vidieť občiansky preukaz, vodičský preukaz, alebo pas. Aby nebolo pochýb o tom, že ten človek je skutočne tým, za koho sa vydáva.

Odborníci, venujúci sa tejto problematike, doporučujú taktiež si všimnúť, kedy boli doklady vydané. Či "náhodou" nie sú všetky nové. To by malo byť dôvodom, aby sme zvýšili opatrnosť.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu